Główna » Aktualności, Wyróżnione

MONITOROWANIE PRZEWOZU PALIW NIE DOTYCZY ROLNIKÓW!

Autor: Red. dnia 24 maja 2017

W związku z licznymi pytaniami od naszych czytelników dotyczącymi obowiązku monitorowania przewozu paliw wracamy do tematu. Pojawiły się wątpliwości dotyczące rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych.

Jak pisaliśmy wcześniej w artykule „Monitorowanie przewozu paliw – nie każdy rolnik tylko przedsiębiorca” powołując się na stanowisko resortu finansów, system monitorowania drogowego przewozu towarów wdrożony przepisami Ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest skierowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rolnicza to nie gospodarcza

Jak wyjaśniło ministerstwo nie tylko „Tygodnikowi”, ale także Krajowej Radzie Izb Rolniczych, wyraz temu dał ustawodawca, np. w przepisach art. 2 pkt 3, 5-8 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W tych artykułach określono i zdefiniowano krąg uczestników systemu monitorowania. Są to podmioty nazwane w ustawie „podmiot wysyłający”, „podmiot odbierający” i „przewoźnik”. Przy czym, jak zwraca uwagę resort finansów, musi być spełniony kolejny ustawowy warunek, zgodnie z którym każdy z tych podmiotów winien prowadzić działalność gospodarczą.

To, czy działalność rolnicza jest uznawana za działalność gospodarczą czy też nie, określa z kolei ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Zgłaszanie dostaw paliwa powyżej 500 litrów dotyczy tylko i wyłącznie tych rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą

Jak podkreślaliśmy na naszych łamach, według art. 3 pkt 1 przepisów tej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Prowadzenie działalności rolniczej nie jest więc objęte przepisami tej ustawy, lecz uregulowane odrębnie.

Dlatego też należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc, rolnik prowadzący działalność rolniczą nie podlega wpisowi do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a tym samym nie musi monitorować przewozu paliw.

Jak wskazuje resort finansów, dla ustalenia kręgu podmiotów, które są zobowiązane do realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, bez znaczenia jest sposób opodatkowania działalności rolniczej prowadzonej przez rolników. Z obowiązków ustawy zwolniony jest więc zarówno rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, rolnik rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych, jak i rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej (w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rolnik nie jest podmiotem odbierającym

W ocenie ministerstwa finansów rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej, nie może być uznany za podmiot odbierający w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Uznanie rolnika za podmiot odbierający jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy prowadzi on działalność gospodarczą, np. związaną ze świadczeniem usług rolniczych, budowlanych, itp.

Wówczas jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest potwierdzenie odbioru paliwa na podstawie numeru referencyjnego. Przy czym dotyczy to dostawy w ilości ponad 500 litrów (przy marginesie błędu wynoszącym 10%). Rolnik przedsiębiorca powinien dostać numer referencyjny od przewoźnika paliwa. O numer ten występuje bowiem podmiot wysyłający towar przed rozpoczęciem przewozu na podstawie zgłoszenia przewozu do rejestru i przekazuje go przewoźnikowi. Aby potwierdzić odbiór paliwa, rolnik przedsiębiorca musi zarejestrować konto proste na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Informacje o odbiorze paliwa powinien zgłosić do sytemu najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 dr Magdalena Szymańska

 Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl, 2017-05-22

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.