Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

NADZÓR ŻYWNOŚCI „OD WIDEŁ DO WIDELCA”  

Autor: Red. dnia 12 maja 2010

Na zaproszenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  dnia 7.05.2010 r. w Sławie   w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa żywności, oprócz przedstawicieli jednostek  związanych z monitoringiem bezpieczeństwa  produkcji mięsa, uczestniczyli  również przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej – dyrektor Biura  Małgorzata Pałys oraz Wiesław Pronkiewicz, p-cy Wschowskiej Rady Powiatowej.

Tadeusz Woźniak, dyrektor LWIW, otwierając spotkanie  powiedział, że obowiązuje branżę produkcji i przetwórstwa mięsa  ogrom przepisów związanych z  monitoringiem wychwytywania  punktów zagrożeń. Ostatnim trendem kontroli żywności przez UE będzie badanie tzw. GMO pod katem zdrowotności dla ludzi.

W programie spotkania znalazła się m.in. analiza poszczególnych powiatów województwa lubuskiego pod względem zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz analiza działalności i stanu sanitarnego obiektów. Temat  powyższy przedstawił  Józef Grobelny, pełniący na nasze województwo funkcję  lek.wojew. ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. W skazał w zapewnieniu zdrowia konsumentów przez zapewnienie zdrowia  hodowli i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego wdrażanie systemów przewidzianych w tym celu przez prawo, zwłaszcza unijne (dyrektywa 178/2002).

Za najważniejsze w produkcji pierwotnej mięsa uznaje się  spełnianie wymogów sanitarnych, pasz,  identyfikacji zwierząt czy dobrostanu. Natomiast za kluczowe w zakładach przetwórstwa mięsa uznaje się utrzymanie tzw. łańcucha chłodniczego, czyli wdrożenie szeregu systemów –HACCP,GMP.

Zgromadzeni zapoznali się również z wynikiem badań kontrolnych na obecność substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach leczniczych zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. Omówiono także działania zainteresowanych służb w zakresie optymalizacji bezpieczeństwa żywności.

W woj. lubuskim funkcjonują  494 zakłady mięsne, o różnej formie standardu spełniania wymogów sanitarnych, z tego  tzw. zatwierdzonych -79, zakładów zarejestrowanych -252 oraz sprzedaży bezpośredniej 163.

Zakłady spełniają standardy, natomiast najczęściej stwierdzane  nieprawidłowości przy kontroli to:

-niedostateczne wymagania dotyczące pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, transportu, zagospodarowania odpadów zwierzęcych, jakość wody, higieny pracowników, zachowania przed szkodnikami, zachowania łańcucha chłodniczego, obróbki cieplnej oraz oznakowania opakowań.

W podsumowaniu dyskusji uznano  konieczność wzrostu  świadomości  konsumentów  odnośnie zagrożeń związanych z kupowaniem produktów mięsnych z nielegalnego uboju. Temat tzw. szarej strefy mięsnej wywołał bardzo ożywioną dyskusję. Wg T. Woźniaka należy w całym systemie bezpieczeństwa  żywności zwiększyć grupę odpowiedzialnych organizacji i urzędów dla ochrony konsumenta.

Końcowym punktem programu było zwiedzenie Zakładu Mięsnego koncernu Stockmeier „Balcerzak i spółka” we Wróblowie, wcześniej przedstawionego przez prezesa Haralda Leinza.  Zakład  dynamicznie rozwijający swoją ofertę na rynki głównie europejskie zrobił na wszystkich wizytujących bardzo pozytywne wrażenie.

  mp

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.