Główna » Aktualności

NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ LUBUSKA

Autor: Red. dnia 3 listopada 2010

W dniu 2.11.2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze poznaliśmy laureatów konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2010” pod patronatem Marszałka Marcina Jabłońskiego.
Wyszanowo gm. Międzyrzecz otrzymało pierwsze miejsce, następnie wieś Lipiny gm. Nowa Sól oraz Łupowo to trzy najpiękniejsze lubuskie wsie. Wyróżnienia otrzymały 2 wsie – Osiecznica oraz Janczewo. Organizatorem i fundatorem nagród finansowych konkursu był Departament PROW UM z dyr. Stanisławem Giemzą na czele oraz Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów z zaangażowanym wiceprezesem Edwardem Jednoszewskim. W pracach organizacyjnych brali udział również Sekretariat Regionalny KSOW oraz Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi UM, LODR oraz Lubuska Izba Rolnicza. Jury brało pod uwagę estetykę wsi, ochronę jej środowiska, inwestycje w rozwój, w tym rozwój kulturalny, a także zasoby przyrodnicze.
Do konkursu zgłosiło się 19 wsi, z czego do 10 miejscowości jury wizytowało osobiście. E. Jednoszewski zapowiedział kolejną edycję konkursu na 2011 rok. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lutego do 31 maja przyszłego roku.
Na konferencji pt. „Odnowa wsi lubuskiej w aspekcie ekonomiczno- społeczno- kulturowym”, połączonej z finałem konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2010”, przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz lubuskich wsi.
Na zakończenie prof. Izabella Bukraba- Rylska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wygłosiła wykład pt. „Dziedzictwo kulturowe elementem rozwoju obszarów wiejskich”, a dyrektor Józef Giemza omówił realizację działania „Odnowa wsi”, w ramach PROW 2007-2013.
Sołtys zwycięskiej wsi Ireneusz Jarnut nie krył wzruszenia i zaskoczenia po ogłoszeniu wyników konkursu. Warto było w nim startować. Przez 20 lat przygotowywałem moją miejscowość. Nic się nie dzieje samo. Aktywność ludzi, którzy kreują ideę samorządności sprawiła, że zaszliśmy tak daleko – powiedział.
Podsumowując można stwierdzić, iż na efekt końcowy laureatów I edycji konkursu i jednocześnie sukces wsi miały wpływ nie tylko wydatkowane środki na infrastrukturę ale przede wszystkim wielkie zaangażowanie lokalnych liderów jakimi bez wątpienia są sołtysi.

mp
GALERIA:
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.