Główna » Aktualności

NIE BĘDZIE EUROPY SOLIDARNEJ, JEŚLI NIE BĘDZIE EUROPY SPRAWIEDLIWEJ!

Autor: Red. dnia 24 kwietnia 2012

To jedno z głównych przesłań spotkania  jubileuszowego Izb Rolniczych z okazji 15-lecia reaktywowania samorządu rolniczego, które odbyło się w Lesznie pod Warszawą w dniach 20-21 kwietnia br. Na spotkanie licznie przybyli rolnicy Izb kilku kadencji oraz przedstawiciele władz rządowych, instytucji rolniczych i administracji.

W intencji Izb odprawiona została Msza  w  kościele p.w. J. Chrzciciela w Lesznie z udziałem pocztów sztandarowych Izb z całej Polski. Uroczystości odbywały się w byłym pałacu Lubomirskich.

Jaka jest kondycja i przyszłość polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej? To jeden z głównych tematów, jakie pojawiały się na konferencji w przemowach wielu znamienitych gości – prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, sekretarza stanu Dariusza Młotkowskiego z Kancelarii Prezydenta, Waldemara Brosia –prezesa spółdzielni mleczarskich, Józefa Waligóry-honorowego prezesa KRIR, Krzysztofa Ardanowskiego – jednego z prezesów KRIR i obecnego wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Sejmu, Jarosława Wójtowicza z ARMR, Władysław Szeląg z Towarzystwa Szembeków, wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajk, Jerzego Chróścikowskiego oraz wielu posłów, senatorów i prezesów i życzliwych nam gości.

Uczestnicy wysłuchali referatów na temat historycznego zarysu działalności Izb oraz założeń WPR po roku 2013.

W trakcie spotkania wręczono odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP, w tym dla przedstawicieli LIR- prezesa Władysława Piaseckiego oraz po raz pierwszy odznaczenia przyznane przez Kapitułę KRIR, które otrzymało 16 zasłużonych  delegatów z całej Polski, w tym z woj. lubuskiego wiceprezes LIR Bogusław Pietrow.

Spotkanie przedstawicieli branży rolnej z całego kraju, unaocznia nam potrzebę tworzenia regionalnej polityki rolnej. Mówcy podkreślali, że w Polsce mamy różne rolnictwo, inne jest w Zachodniopomorskiem a jakże inne w Małopolsce. Odpowiedzią na te różnice ma być tworzenie przyszłych programów pomocowych w perspektywie budżetowej UE 2013-2020 z uwzględnieniem specyfiki województw. Rola Izb Rolniczych zaczyna być również doceniana, jako wiodąca wśród funkcjonujących obecnie organizacji rolniczych.

mp

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.