Główna » Aktualności, Wyróżnione

NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2016

Autor: Red. dnia 27 września 2016

Rysunek11

Prezentujemy sylwetki kandydatów do Lubuskiego Złotego Kłosa 2016:

Bronisław Bach – Boguszyniec, powiat gorzowski

Bach BronisławHoduje bydło rasy Limousine (280 sztuk), ma m.in. 130 ha łąk i pastwisk, 20 ha pszenicy i 10 ha kukurydzy. Gospodarstwo jest prowadzone na wysokim poziomie. W 2013 roku gospodarstwu przyznano II miejsce w konkursie „Agroliga”. Właściciel został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

 

Marian Białek – Glisno, powiat sulęciński

P1020357 (533x800)Pan Marian Białek gospodaruje na 98 ha (zasiewy zbożowe, oleiste, białkowe). Jest rolnikiem z prawdziwą pasją i zamiłowaniem do zwierząt. Prowadzi produkcję trzody chlewnej, której stany przekraczają ponad 1 000 szt. Jest aktywnym społecznikiem uczestniczącym czynnie w życiu wsi. Wraz z rodziną pomaga każdemu w potrzebie, mimo prowadzenia tak trudnego i wymagającego działu rolnictwa.

 

 

Bomafar Sp. z o.o. – Dąbrówka, powiat krośnieński

bomafar2015Głównym kierunkiem produkcji firmy jest produkcja roślinna (pszenica, kukurydza, jęczmień, żyto i rzepak). Część plonu wykorzystywana jest w gospodarstwie jako pasza dla jeleni i bydła. Innym kierunkiem produkcji jest produkcja żywca drobiowego (indory i indyczki) oraz hodowla jelenia fermowego. Poprzez swoją działalność na rzecz sektora rolniczego prowadzi usługi transportowe dla całej grupy hodowców indyka przewożąc paszę oraz żywiec indyczy. Spółka wspiera lokalne społeczeństwo poprzez współpracę z radą sołecką – dofinansowuje podejmowane inicjatywy na terenie sołectwa oraz gminy.

Małgorzata Domagała – Gorzów Wlkp.

Domagała Małgorzata 3 (800x751)Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała, doceniając rolę i znaczenie samorządu rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników i rolnictwa, od początku kadencji nawiązała współpracę z Gorzowską Radą Powiatową LIR. Wyrazem uznania i szacunku dla działań samorządu rolników było osobiste zaangażowanie się w organizację uroczystości jubileuszowych w Gorzowie Wlkp. z okazji XX-lecia działalności LIR.

Anna Dubicka – Wełmice, powiat krośnieński

Dubicka A.1 (450x800)Pani Anna Dubicka prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 150 ha. Dominującym kierunkiem jest uprawa zbóż (żyto, owies, kukurydza, gryka, łubin) oraz hodowla bydła mięsnego (100 szt.). Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Pani Dubicka poza pracą w gospodarstwie rolnym, gospodaruje również w zaciszu domowym, spełniając się jako matka czterech córek. Wolny czas przeznacza na udzielanie się na niwie społecznej, wspierając społeczność lokalną gminy Bobrowice.

Barbara Egrowska – Jeleniegłowy, powiat międzyrzecki

Egrowska B. 1 (341x800)Pani Barbara Egrowska posiada wykształcenie rolnicze, pracowała w PGR-ach na stanowisku zootechnika, gdzie nadzorowała produkcję zwierzęcą. Od 1994 r. wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni blisko 450 ha. Uprawiane są tu m.in. zboża, rzepak. Gospodarstwo specjalizuje się również w chowie trzody chlewnej, gdzie prowadzony jest odchów prosiąt do warchlaków w ilości ok. 30 000 szt. rocznie. Pani Barbara osobiście nadzoruje i prowadzi w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, gdzie są osiągane bardzo dobre wyniki.

Adam Gabryelewicz – Stary Staw, powiat nowosolski

Adam GABRELEWICZ (775x800)Pan Gabryelewicz pracuje na gospodarstwie rolnym od ponad 18 lat. Posiadacz i użytkownik gospodarstwa o powierzchni około 120 ha, zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Prowadzi gospodarstwo rolne poprzez wprowadzenie metod ekologicznych. Aktywnie współpracuje z samorządem gminnym i sołectwami z terenu gminy Nowa Sól. Członek Rady Sołeckiej wsi Stary Staw. Członek Rady Parafialnej P. W. Św. Rodziny, członek chóru kościelnego. Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Soli. Dobroć i wielkie serce jakie okazuje dla innych jest nieoceniona. Człowiek z którego warto czerpać wzór i przykład. Zasłużony podczas powodzi w 1997 r. i 2010 r.

Zbigniew i Jadwiga Gajewski – Brzeżno, powiat międzyrzecki

J.Z. GAJEWSCY (532x800)Gospodarstwo państwa Gajewskich prowadzone jest na wysokim poziomie, z przestrzeganiem zasad ochrony przyrody, dobrej kultury rolnej oraz elementami rolnictwa ekologicznego. Potrafi połączyć obowiązki i pracę w gospodarstwie z pracą społeczną dla dobra wsi i gminy, jednocześnie angażując i mobilizując mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu wsi. Wspólnie z mieszkańcami powołane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Zielomyśla „Grono”, którego celem działalności jest poprawa estetyki oraz odnowa wsi, a także pozyskiwanie funduszy na doposażenie świetlicy, czy szkolenie potencjalnych beneficjentów

Bolesław Galent – Jelenin, powiat żagański

Galent Bolesław (311x386)Pan Bolesław Galent zajmuje się produkcją roślinną z uprawą zbóż, rzepaku i kukurydzy na ziarno na łącznej powierzchni 251 ha. Gospodarstwo wdrożyło uprawę bez orkową i z powodzeniem uzyskuje wysokie i stabilne plony. Jest aktywnym członkiem Lubuskiego Związku Rolników. W przeszłości przez trzy kadencje był radnym i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Żagań. Aktualnie pełni funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej w Grupie Producentów Polskie Zboża oraz członka Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni Żagań. W przeszłości, będąc wieloletnim aktywnym radnym swoją postawą społeczną zawsze się wyróżniał inicjatywami na rzecz mieszkańców gminy.

Dariusz Gembara – Stara Woda, powiat żarski

Gembara Dariusz (706x800)Pan Dariusz Gembara przejął gospodarstwo po rodzicach w 1997 r. o powierzchni 17,00 ha. Obecnie powierzchnia gospodarstwa to 70,46 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji żywca wołowego (krów mamek 11 szt, opasów 15 szt.) i produkcji zbóż (pszenica, pszenżyto ozime, żyto ozime) uzyskując wysokie plony. Jest młodym rolnikiem, posiada wykształcenie rolnicze, spełnia wymogi dobrej praktyki rolniczej, jest w programie PROW 2014-2020 w poddziałaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone.” Jest członkiem Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej oraz sołtysem wsi Stara Woda.

Leszek Glezer – Pławin, powiat strzelecko – drezdenecki

Glezer Leszek (532x800)Prowadzi ekologiczną hodowlę jeleni. Działalność prowadzona jest na 290 ha. Hodowla jeleni prowadzona jest na pastwiskach z przeznaczeniem do dalszej hodowli i uboju w ilości 2 000 szt. Prowadzone gospodarstwo posiada certyfikat na produkcję zwierzęcą (jelenie) i roślinną (siano i sianokiszonkę). Pan Glezer czynnie działa na swoim terenie. Piastuje między innymi stanowisko prezesa OSP w Pławinie, członek zarządu WZOSP RP. Wzorowy rolnik, chętnie angażujący się w społeczne działania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Grzegorz Grabarek – Nowa Wieś, powiat międzyrzecki

Władysław Grabarek (601x800)Grabarek Grzegorz od 1983 r. prowadzi gospodarstwo rolne, obecnie o pow. 380 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej. Od 1990 r., przez trzy kadencje, jako radny Gminy Bledzew brał czynny udział w pracach samorządy gminnego. Aktywnie uczestniczył i uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wsi i rolnictwa. Od powstania samorządu rolniczego, tj. od 1996 r. działa w Lubuskiej Izbie Rolniczej. W latach 2003-2007 był wiceprezesem, a obecnie jest członkiem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR. Był współinicjatorem powołania Lubuskiego Forum Rolniczego skupiającego organizacje i związki rolnicze Ziemi Lubuskiej, na którego forum podejmowane są ważne sprawy dotyczące lubuskiego rolnictwa oraz wypracowywane stanowiska. Obecnie, już trzecią kadencję, jest radnym Sejmiku Lubuskiego, gdzie pracuje w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Edward i Zbigniew Greczynowie – Długie, powiat żagański

Edward i Zbigniew Greczynowie (800x600)Panowie Edward i Zbigniew Greczynowie prowadzą rodzinne gospodarstwo ze specjalizacją uprawy zbóż i rzepaku. Bracia wraz ze swoimi rodzinami wspólnie gospodarują na powierzchni 290 ha wzorowo nim zarządzając. Panowie prowadzą bardzo intensywną produkcję roślinną (pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień zimowy, burak cukrowy) stosując nowoczesną technologię, co w połączeniu z fachową wiedzą właścicieli gospodarstwa przynosi wymierne efekty w postaci dużych wydajności plonu wysokiej jakości.

Grzegorz Kacprzyk – Pałck, powiat świebodziński

KACPRZYK (800x536)Pan Kacprzyk Grzegorz jako prężny młody rolnik prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 88 ha z dominującym kierunkiem uprawy zbóż, rzepaku i ziemniaków oraz hodowli bydła. Poza podstawową działalnością rolniczą prowadzi również rolnicze usługi (koszenie) oraz działalność gastronomiczną. Obowiązki te łączy z pełnieniem funkcji sołtysa wsi Pałck. Wspomaga lokalną społeczność, uczestniczy w organizacji różnych spotkań dążących do poprawy lokalnej infrastruktury, architektury.

Karczma Pod Koziorożcami Marek Buda – Trzebiechów, powiat zielonogórski

karczma 3 027 (800x536)Gospodarstwo skomponowane z karczmą ma na celu propagowanie alternatywnych możliwości zarobkowania małych i średnich gospodarstw poprzez hodowlę jeleni oraz danieli fermowych, jak również różnego rodzaju ryb, których produkcją coraz częściej zajmują się rolnicy. Podstawę karty menu w Karczmie stanowi najwyższej jakości jelenina fermowa.

Zbigniew Kasperek – Kocin, powiat żagański

1831_o (450x800)Pan Zbigniew Kasperek prowadzi gospodarstwo rolne według nowoczesnych technologii. Gospodaruje na powierzchni 236 ha uprawiając zboża i rzepak oraz rośliny bobowate i zioła. Średnia bonitacja gleb w gospodarstwie to IV b. Wydajność kukurydzy na ziarno z ostatnich 5 lat wynosi ponad 100 q z ha, pszenicy ozimej 75 q z ha. Przy tak intensywnej produkcji jest przestrzegana zasada wzajemnej zgodności. Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy i suszarnię do ziarna. Ponadto gospodarstwo utrzymuje 2 pełne miejsca pracy, tym samym pozytywnie wpływając na lokalny rynek pracy.

Tadeusz Kiwka – Droszków, powiat zielonogórski

Kiwka Tadeusz (450x800)Pan Tadeusz Kiwka od przeszło 20 lat jest lekarzem działającym w środowisku rolniczym jako lekarz pierwszego kontaktu. Swą praktykę prowadzi w gminie Zabór – gminie typowo rolniczej. Swoją postawą czynnie angażuje się w środowisku lokalnym w dbanie o zdrowie i jego profilaktykę. Poza współpracą z ludźmi poprzez wykonywany zawód lekarza rodzinnego angażuje się również w sprawy samorządowe – pełnił m.in. funkcję radnego gminy jako członek komisji rolnictwa. Jest przykładem osoby, która swoim podejściem pokazuje, iż nie tylko rolnicy mają wpływ na lokalną społeczność wiejską i rozwój obszarów wiejskich.

Zbigniew Kołoszyc – Nowiny Wielkie, powiat gorzowski

Kołoszyc Z. (640x800)Gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa Kołoszyca jest rodzinnym gospodarstwem specjalizującym się w produkcji i hodowli bydła mięsnego rasy limouusine oraz Blonde. Gospodarstwo prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą w systemie zamkniętym. Zrównoważona obsada zwierząt w gospodarstwie pozwala na równowagę paszowo-nawozową. Uprawy rolnicze obejmują m in.: kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę i część łąk przeznaczonych na sianokiszonkę. Większość upraw rolnych uprawiana jest z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Uhonorowany został w konkursie Agroliga- kategoria rolnicy (Mistrz Agroligi 2016r.). Czynnie bierze udział w działaniach na rzecz lokalnego rozwoju wsi m.in. poprzez współpracę z radą sołecką (czynny członek rady sołeckiej), OSP, KGW.

Justyna i Tomasz Kownaccy – Skwierzyna, powiat międzyrzecki

Kownaccy J. i T. (800x600)W ciągu przeszło 10 lat gospodarowania systematycznie powiększają swój areał, wprowadzając nowinki technologiczne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz wprowadzanie nowych odmian zbóż i rzepaku. Pan Tomasz ukończył technikum ogrodnicze, a następnie studia ogrodnicze na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wiedzę swoją systematycznie uzupełnia czytając prasę rolniczą, jak również korzystając ze szkoleń organizowanych dla rolników. Wartościową formą poszerzania wiedzy są spotkania z rolnikami na szkoleniach, a także na wyjazdach studyjnych. Według Pana Kownackiego wymiana praktycznych doświadczeń jest bezcenna. Pani Justyna, poza prowadzeniem gospodarstwa domowego, wspiera męża w czynnościach gospodarskich oraz prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”. Wspólnie organizują obozy taneczne dla dzieci.

Eugeniusz Leśniewski – Kozin, powiat gorzowski

Leśniewski Eugeniusz, Kozin3 (800x531)Pan Eugeniusz Leśniewski prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 104 ha, na którym znajduje się m.in. ogrodnictwo (uprawa ogórka pod folią i szkłem o przeciętnej rocznej produkcji ok. 200 ton) oraz plantacja świerka srebrnego oraz zwykłego (z ukierunkowaniem na sprzedaż jako drzewka bożonarodzeniowe). Jest właścicielem ponad dwudziestoletniego lasu. Gospodaruje również na nowo założonej plantacji borówki amerykańskiej. Przejawia ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz rolnictwa, gminy i lokalnego środowiska. Przez 32 lata pełnił funkcje sołtysa, aktualnie przewodniczy Radzie Gminy Lubiszyn. Właściwe gospodarowanie przynosi celujące wyniki produkcyjne, co z kolei pozwala na wprowadzanie innowacji oraz rozwój w gospodarstwie, w związku z czym działalność Pana Leśniewskiego wyróżniona została II i III miejscem w konkursie „AGROLIGA”.

Violetta Nowak – Droszków, powiat zielonogórski

Nowak Violetta (646x800)Pani Violetta prowadzi od 1993 r. wzorowe gospodarstwo rodzinne o powierzchni 24 ha w miejscowości Droszków, w gminie Zabór. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla drobiu. Rocznie gospodarstwo osiąga ok. 420 tys. szt. brojlera kurzego. Pani Violetta jest osobą oddaną i zaangażowaną w pracę społeczną na rzecz mieszkańców wsi i regionu. W 2014 r. została odznaczona za zasługi dla rolnictwa i rozwoju wsi.

Firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

Od 26 lat Firma Osadkowski – Cebulski Sp. z o.o. działa w Osadkowski - Cebulski Sp. z o.o. 3.06.2014 Klępsk (800x600)szeroko rozumianym sektorze rolniczym dostarczając środki do produkcji rolnej, maszyny rolnicze, serwis, skup płodów rolnych, a przede wszystkim – profesjonalne doradztwo i wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa. W swojej działalności Firma skupia się na bezpośrednim rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego – doradza jak optymalizować działania, by realnie zwiększać plony, zarówno poprzez doradztwo bezpośrednio w polu oraz organizowane liczne konferencje, spotkania i warsztaty polowe. Na każdym etapie współpracy Firma Osadkowski-Cebulski jest partnerem i przyjacielem Rolnika, Przedsiębiorcy Rolnego.

Magdalena, Andrzej Pileccy – Osogóra, powiat świebodziński

IMG_4987 (800x600)Państwo Pileccy prowadzą gospodarstwo rodzinne o produkcji roślinnej (uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy) o powierzchni 291 ha. Działalność rolnicza polega na produkcji materiału siewnego pszenicy i pszenżyta. Prowadzone są poletka doświadczalne uprawy odmian kukurydzy oraz badanie skuteczności najnowszych środków ochrony roślin (zlecane przez firmy chemiczne). Prowadzone wspólnie gospodarstwo posiada godną infrastrukturę magazynowania zbóż. Następuje ciągły rozwój poprzez dokonywanie inwestycji (np. 4 silosy na 1 000 ton). Poza oddaniem się gospodarowaniu na roli pan Andrzej piastuje funkcję sekretarza Gminnej Spółki Wodnej (w Świebodzinie) oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Jest także prezesem Zarządu Spółdzielczej Grupy Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „Złoty Łan”.

Paweł Początek – Kargowa, powiat zielonogórski

Początek Paweł 4 (800x788)Pan Paweł Początek prowadzi 130 ha indywidualne gospodarstwo rolne, gdzie dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego. Obecna obsada stanowi 150 sztuk bydła, w tym 55 krów mlecznych o wydajności ponad 8 tys. kg mleka. Ponadto uprawia zboża, kukurydzę oraz rośliny strączkowe. Gospodarstwo prowadzone jest na wysokim poziomie z zachowaniem wymogów i zasad dobrej kultury rolnej. Od lat korzysta z usług oceny wartości użytkowej bydła oraz uczestniczy w realizacji programu hodowlanego. Obok prac gospodarskich aktywnie działa w Lubuskim Związku Hodowców Bydła, Kole Łowieckim „Diana” Sulechów. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach.

Dariusz Sosiński – Bronowice, powiat strzelecko – drezdenecki

Sosiński Dariusz (800x600)Pan Dariusz Sosiński prowadzi gospodarstwo o powierzchni 140 ha, w którym dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż i rzepaku. W gospodarstwie prowadzona jest również hodowla bydła opasowego oraz trzody chlewnej. Jako przykładny rolnik udziela się również społecznie; m. in. w samorządzie rolniczym, jako członek Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR – drugą kadencję, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz jako aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Andrzej Spiralski – Stare Kramsko, powiat zielonogórski

Spiralski Andrzej (659x800)Pan Spiralski wraz z małżonką w 2000 roku wybudował nowe gospodarstwo składające się z obory wolnostanowiskowej na ok. 200 sztuk bydła wraz z halą udojową oraz magazynami paszowymi. W latach 2012-2015 dokonał wymiany parku maszynowego na nowy. Gospodaruje na powierzchni 130 ha (rzepak, pszenica, żyto, kukurydza, łąki). Dominującym kierunkiem produkcji jest bydło mleczne z obecnym stanem 130 sztuk, w tym 70 krów mlecznych. Mimo zaangażowania w prowadzenie gospodarstwa oraz wychowywanie dzieci, czynnie udziela się w pracach społecznych lokalnego środowiska. Należy m.in. do OSP, gdzie pełni funkcję skarbnika oraz jest kierowcą samochodu strażackiego. W 2012 roku pełnił zaszczytną funkcję Starosty Dożynek Prezydenckich w Spale.

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe  „SKR” Strzelce Krajeńskie

SKR Strzelce Krajeńskie (800x297)Najważniejszym kierunkiem działalności handlowej Spółdzielni jest sprzedaż nawozów mineralnych – sypkich i płynnych oraz sprzedaż środków ochrony roślin, pasz i materiału siewnego, a także skup i sprzedaż zbóż i rzepaku. Firma prowadzi również specjalistyczne usługi mechanizacyjne dla rolników.

 

bildepmngrd81 (600x401)Wanda i Czesław Towpik – Mycielin, powiat żagański

Gospodarstwo rolne państwa Towpik zajmuje blisko 35 hektarów, a dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa pszenicy, lnu oleistego, rzepaku, jęczmienia, lnianki. Zajmują się produkcją najwyższej jakości oleju lnianego. Poza roślinnością posiadają hodowlę trzody chlewnej. Państwo Towpik uczestniczą w rozwoju lokalnej społeczności. Pan Czesław m.in. przewodniczy Gminnej Spółce Wodnej, jest członkiem Rady Nadzorczej Banku, jak również członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wiesława i Ryszard Trybuchowscy – Wielotów, powiat krośnieński

Trybuchowscy (544x800)Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 164 ha, w tym 15 ha łąk. Dominują uprawy wysokojakościowych pszenic i rzepaku, w płodozmianie uwzględniane są również inne gatunki zbóż, kukurydza. W gospodarstwie uprawiane są również szparagi oraz sukcesywnie rozwija się chów bydła mięsnego (obecnie stado liczy kilkanaście sztuk). Jest wiceliderem Grupy Odnowy Wsi Wielotów, dzięki której pozyskano środki z funduszy unijnych na modernizację i remont byłej szkoły, w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. Prowadzi rachunkowość – rozlicza VAT, prowadzi również rachunkowość rolną –FADN przy współpracy doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Rolnik aktywnie uczestniczy w wielu szkoleniach i warsztatach organizowanych przez LODR Kalsk, również sam często udostępnia swoje gospodarstwo do przeprowadzenia w nim warsztatów szkoleniowych. Pan Ryszard Trybuchowski, zdecydowanie należy do liderów, w swoim środowisku. Od lat sukcesywnie powiększa swoje gospodarstwo, systematycznie inwestując w maszyny i urządzenia rolnicze, poprawiające jakość i wydajność ale również bezpieczeństwo pracy.

Alicja, Krzysztof, Mateusz Wiśniewscy – Ludzisławice, powiat gorzowski

Wiśniewscy (800x581)Rodzina Państwa Wiśniewskich prowadzi gospodarstwo na blisko 112 ha. Gospodarstwo Państwa Wiśniewskich jest gospodarstwem wielopokoleniowym. Niegdyś w gospodarstwie zajmowano się ogrodnictwem wraz ze szklarnią. Obecnie w gospodarstwie hodowane są zwierzęta egzotyczne – alpaki oraz ślimak jadalny. Zajmują się również uprawą zbóż oraz pozyskiwaniem siana na cele paszowe i energetyczne oraz jego sprzedaż. Prowadzą dodatkowo usługi na rzecz produkcji rolnej. Pani Alicja i Pan Krzysztof wraz z synem Mateuszem nieustannie powiększają i unowocześniają gospodarstwo. Czynnie uczestniczą w działalności społecznej poprzez pracę w Radzie Sołeckiej.

Marek Wróbel-Chomicz, Pietrzyków, powiat żarski

Wróbel-Chomicz Marek LIR (575x800)Pan Marek Wróbel-Chomicz jest osobą pracowitą i ambitną, chętnie służy pomocą potrzebującym i dzieli się doświadczeniem z innymi rolnikami. Gospodarstwo prowadzone jest wzorowo od ponad 30 lat. Obecnie gospodarzy na powierzchni 160 ha. Jeden z większych producentów bydła mięsnego oraz mlecznego w powiecie żarskim. Gospodarstwo utrzymuje 200 szt. bydła, w tym 65 krów mlecznych. Gospodarstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Chętnie uczestniczy w wiejskich inicjatywach społecznych. Jest członkiem ,,Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków” oraz członkiem Koła Łowieckiego ,,Leśnik” w Lipinkach Łużyckich. Odznaczony odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa”.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.