Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Nowosolska

NOWOSOLSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2018

W dniu 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyła się Nowosolska Rada Powiatowa Lubuskiej Izby Rolniczej, którą poprowadził przewodniczący Rady Marek Strzelczyk. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec, prezes LIR, Aldona Rumijowska, Paweł Dybała z Nowosolskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Roman Jabłoński zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., Władysław Mróz kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowej Soli oraz Ireneusz Ganczar przedstawiciel Związku Rolników Polskich.

Przewodniczący po powitaniu uczestników spotkania i przegłosowaniu porządku obrad poprosił przedstawicieli ARiMR o przekazanie informacji dotyczących pomocy suszowej i płatności 2018. W powiecie nowosolskim, podobnie jak w innych powiatach, wystąpiły problemy z wnioskami i protokołami suszowymi, wynikającymi z przekazywania niepełnych lub błędnych informacji związanych z procedurami oraz zakresem udzielanej pomocy. Pomoc ze środków publicznych musi być zrealizowana do końca roku, dlatego spore nakłady pracy są skierowane na to działanie.

Przy okazji wywołanego tematu Ireneusz Ganczar wspomniał, że na chwilę obecną wyczerpały się fundusze nie tylko z pomocy de minimis, ale również z pomocy publicznej, dlatego należy zaapelować do rządzących o pilne przesunięcie środków na pomoc suszową, na którą czekają poszkodowani rolnicy.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, które były wypłacane od 16 października do końca listopada, otrzymało 99% rolników z powiatu nowosolskiego. Ci którzy nie otrzymali najprawdopodobniej mieli przeprowadzone kontrole.

Od 1 grudnia realizowane są płatności końcowe, na które Biuro Powiatowe wydano już 27 % decyzji.

W kolejnym temacie dyrektor Roman Jabłoński powiedział o obrocie nieruchomościami rolnymi w powiecie w 2018 roku, w którym sprzedano 35 ha, wydzierżawiono 180 ha, a na 201 ha przedłużono umowy dzierżawy. W powiecie nowosolskim w zasobie pozostaje jeszcze 1188 ha wolnych gruntów. Są to w dużej mierze tereny mało atrakcyjne rolniczo, dlatego w miarę możliwości KOWR stara się dzierżawić małe działki w kompleksach oraz odstępuje od raty bądź rat czynszu dzierżawnego w zamian za rekultywację zadrzewionych i zakrzaczonych nieruchomości rolnych. W kwestii pomocy dla rolników poszkodowanych suszą w KOWR można ubiegać się o prolongatę, bądź umorzenie czynszu dzierżawnego lub prolongatę wykupu majątku. W tej sprawie do Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 2500 wniosków, które są na bieżąco i w miarę możliwości kadrowych weryfikowane.

O zmianach dotyczących wprowadzenia OSN na całym obszarze Polski opowiedział kierownik PZDR Władysław Mróz. Oprócz wprowadzonej już zmiany terminów stosowania nawozów organicznych, od przyszłego roku trzeba będzie prowadzić plan nawożenia azotem w gospodarstwie. Zmieniły się również przepisy dotyczące przechowywania i składowania nawozów organicznych. Niedostosowanie się do zaleceń skutkować będzie sankcjami, w postaci mandatów, a nawet redukcji płatności obszarowych.

Po tym wystąpieniu przewodniczący Marek Strzelczyk, dziękując za przybycie, złożył wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.