Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Nowosolska

NOWOSOLSKA RP W BOROWIE WIELKIM

Autor: Red. dnia 12 marca 2015

Dnia 11 marca br. w  odbyło się w Borowie Wielkim gm. Nowe Miasteczko  posiedzenie Nowosolskiej Rady Powiatowej, w którym uczestniczyli również okoliczni rolnicy. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom obrotu gruntów rolnych w gminie oraz regionie. Zebranych powitał przewodniczący Piotr Trojanowski oraz  prezes Władysław Piasecki,  który w słowie wstępnym nawiązał do zagadnień związanych z aktualnymi problemami obrotu gruntami rolnymi – dzierżawami, zakupami i przetargami na grunty. Nawiązał do trudności w wypracowaniu kryteriów na przetargi ofertowe ziemi rolnej zadowalających dwie strony – lubuskich rolników oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, nad którymi nadal trwają prace i uzgodnienia. Delegaci Nowosolskiej Rady Powiatowej dyskutowali również nad wydaniem zgody na zakup przez obecnego dzierżawcę (od 1999 r.)  Jeana Mulota z Agronomik Polska – części gruntów oraz budynków po byłym PGR w Borowie Wlk. Gospodarstwo prowadzi inwestycje w kilkuhektarową winnicę i 3 ha uprawę malin oraz zbóż. Nie chcąc wchodzić w konflikt z miejscowymi rolnikami w zakupie części gruntów – uzgodniono korzystny dla obu stron kompromis. Pod warunkiem, że dzierżawa wróci najpierw do zasobu i lokalni rolnicy będą mieli możliwość nabyć grunty. Istnieje konieczność remontu wielu budynków gospodarstwa, które znajdują się w bardzo złym stanie a dzierżawa nie daje pełnych praw do ich remontu. Wniosek poddano pod głosowanie delegatom LIR, którzy jednomyślnie byli „za”. Podsumowując temat rolnicy zgodzili się, iż jest to propozycja rozsądna.

Podczas spotkania poruszono również temat   konieczności tworzenia grup producenckich oraz  najbliższych wyborów do izb rolniczych, prezes zaapelował o frekwencję i udział.

Mp.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.