Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, Walne Zgromadzenia LIR

NOWY PREZES LIR

Autor: Red. dnia 9 lipca 2015

Podczas I Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej przeprowadzono wybory nowego zarządu. Prezesem został Stanisław Myśliwiec – poniżej prezentujemy jego sylwetkę.

Stanislaw Mysliwiec Nowo wybrany Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej pochodzi z Dąbrowy w gminie Zabór. Z zawodu mechanizator rolnictwa od 1980 r. prowadzi gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinnej na powierzchni 186 ha.

Był trzykrotnie wybierany jako Delegat do Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR, gdzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. Został także wybrany delegatem z Lubuskiej Izby Rolniczej do Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie, gdzie pracował w Komisji ds. statutu i w Komisji ds. szkód łowieckich współpracującej z poselskimi komisjami. Obecnie przewodniczy zielonogórskiej RP LIR.

W swojej karierze pełnił m. in. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Spółdzielni Usług Rolniczych Zabór, funkcję przewodniczącego Komisji ds. finansów i budżetu Gminy Zabór, przez dwie kadencje przewodniczył Komisji ds. rolnictwa, pięć razy został wybrany na radnego Rady Gminy Zabór. Obecnie jest członkiem społecznej Rady Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, wiceprzewodniczącym rady społecznej Lubuskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”.

Za swoją działalność społeczną został wyróżniony:
– Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa
– Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa lubuskiego”
– Statuetką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  za pracę na rzecz rolnictwa otrzymaną od ministra Marka Sawickiego
– Statuetką „ Złoty Kłos” – 3 październik 2014 r.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.