Główna » Aktualności, Konferencje

O BEZPIECZEŃSTWIE W PRACY I W ROLNICTWIE

Autor: Red. dnia 10 maja 2018

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie OIP w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy i Komisji ds. BHP w Rolnictwie, której członkiem jest również dyrektor biura Lubuskiej Izby Rolniczej.

Posiedzenie otworzył okręgowy inspektor pracy, Jerzy Łaboński. Poinformował, że spotkanie związane jest ze zbliżającym się Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który odbędzie się 28 kwietnia. Jego obchody służyć mają podniesieniu świadomości w zakresie skutecznej ochrony zatrudnionych, unikania wypadków, w szczególności śmiertelnych i chorób zawodowych.

W wydarzeniu wziął udział Franciszek Grześkowiak, były okręgowy inspektor pracy, który poinformował zebranych o swoim odwołaniu –
w związku z decyzją przejścia na emeryturę. Podziękował członkom obu Komisji za udział w pracach.

Następnie Andrzej Machnowski zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru i kontroli przedstawił informację nt. działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjno-promocyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy. Powiedział o zadaniach zrealizowanych w 2017 r. i zaplanowanych na 2018 r. Zwrócił uwagę na znaczny wzrost zachorowań na choroby zawodowe – 31 przypadków zachorowania na boreliozę w województwie lubuskim.

O sytuacji zachorowania na boreliozę i prowadzonych działaniach zapobiegawczych mówiły Bożena Ronowicz, dyrektor OR KRUS
w Zielonej Górze i Sylwia Rosiak z Oddziału Higieny Pracy WSSE w Gorzowie Wlkp.

Zdzisław Klim, zastępca OIP ds. prawno-organizacyjnych poinformował, że w 2017 r. w zielonogórskim Okręgu odnotowano 9% przyrost skarg. Problematyka skarg obejmowała m.in. wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne (ponad 50%), podstawy świadczenia pracy, warunki pracy. Dodał, że wynikać to może z rosnącej świadomości zatrudnionych, w ciągu roku udzielanych jest ponad 20 tys. porad prawnych.

Następnie st. inspektor pracy Janusz Pawlak omówił działania prewencyjne i promocyjne prowadzone w rolnictwie.

Przechodząc do kolejnej części zebrania, Franciszek Grześkowiak poinformował, że wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Elektrociepłowni Zielona Góra i Gorzów – laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu PIP dla pracodawców.

Prof. Edward Kowal dodał, że kultura bezpieczeństwa jest powiązana z kulturą osobistą: poziom kultury bezpieczeństwa wpływa bezpośrednio na poziom wypadkowości i bezpieczeństwo pracy. Własna kultura przekłada się na to jak zachowujemy się w pracy.

Bogusław Motowidełko, członek ROP, z-ca przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, odnosząc się do omawianych wcześniej tematów i podanej statystyki, powiedział że zauważa się następującą zasadę: w tych zakładach pracy gdzie funkcjonuje partner społeczny jest mniej wypadków przy pracy i gwarantowane są lepsze warunki pracy.

Spotkanie podsumował Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy. Opowiedział m.in. o planowanej jubileuszowej konferencji PIP: Od wieku na rzecz ochrony pracy…, wpisującej się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Inspektor podziękował za udział w dyskusji i zaprosił do uczestnictwa w kolejnych zebraniach.

Red.

Fot. OIP w Zielonej Górze

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.