Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

O NOWYM SYSTEMIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

Autor: Red. dnia 27 czerwca 2014

Ponad 60 przedstawicieli samorządu rolniczego z całej Polski, w tym przedstawiciele LIR, wzięło udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 czerwca 2014 r. w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich. Najistotniejsze w przygotowanym systemie jest przesunięcie, 15 % czyli ok. 507 mln euro środków na dopłaty produkcyjne. Resort rolnictwa chce wspierać szczególnie zagrożone kierunki produkcji w rolnictwie, te, które muszą utrzymać swoją konkurencyjność na rynkach europejskich i światowych.

Do wsparcia tego Minister zaliczył m.in. dopłaty do owoców miękkich, buraków cukrowych, roślin wysokobiałkowych, pomidorów, a także bydła, owiec i kóz. MRiRW chce przywrócić płatności do roślin włóknistych. Ważne jest też wyłączenie 2 % na wsparcie dla młodych rolników, którzy oprócz premii na inwestycje we własnych gospodarstwach będą mogli otrzymać stałą dopłatę 62 euro/ha do pierwszych 50. ha gospodarstwa. Pieniądze te będą mogły być dobrym wsparciem przydatnym, jako wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie ze środków PROW na modernizację.

Kolejną istotną propozycją zmiany systemu płatności są przedstawione do konsultacji trzy warianty płatności dodatkowych. Do płatności 184 euro/ ha, która wynika z jednolitej płatności dodatkowej oraz płatności na zazielenienia rolnicy będą mogli dodatkowo uzyskać, w wariancie A na hektary od 5 do 10 – 20 euro/ha, a na hektary od 10 do 30 – 80 euro/ha. Natomiast w wariancie B dodatkowo na hektary do 3 do 10 – 26 euro/ha, a na hektary od 10 do 30 – 62 euro/ha. Natomiast wariant C: przewiduje JPO w wysokości 205 EUR/ha bez dodatkowych płatności.

Większość Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych wypowiedziała się za zastosowaniem wariantu A lub B. Natomiast województwo zachodniopomorskie opowiedziało się za wariantem C.

Przygotowany przez MRiRW projekt został w ubiegłym tygodniu przekazany do konsultacji społecznych, które potrwają do 11 lipca 2014 r. Resort rolnictwa czeka na opinie i sugestie wszystkich, szczególnie rolniczych środowisk, które prosi kierować na adres: konsultacje.platnosci@minrol.gov.pl.

za: krir.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.