Główna » Aktualności

O PROBLEMACH W ŻARSKIM ROLNICTWIE

Autor: Red. dnia 7 kwietnia 2017

W dniu 24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej, w którym uczestniczył prezes LIR – Stanisław Myśliwiec. Podczas obrad S. Myśliwiec zwrócił uwagę na aktualne problemy w rolnictwie w powiecie Żarskim, do których należą m. in.: wieloletnie ignorowanie tematu sprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej na pole rolnika w mieście Żary, bardzo duże straty rolników spowodowane szkodami łowieckimi i nierzetelne szacowanie szkód przez koła łowieckie w powiecie oraz brak egzekwowania przez starostwo wydanych decyzji na odstrzał redukcyjny (jako przykład podane zostało zezwolenie na odstrzał redukcyjny dla koła łowieckiego „Grzywacz”, które zrzekło się terenu i nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle odstrzał zostanie przeprowadzony),  odmowa Starostwa w kwestii wycinki samosiewów drzew podparta twierdzeniem, że rolnictwo to działalność gospodarcza. Dużym problemem dla rolników w powiecie jest również ograniczenie tonażowe na drogach i mostach.  Prezes LIR odniósł się do sytuacji rolnika, któremu przedłużanie wydania pozwolenia administracyjnego na użytkowanie dróg maszynami rolniczymi mocno utrudnia pracę w gospodarstwie.  Najgorętszym jednak tematem okazał się nowy podatek od nieruchomości. Przeprowadzona przez geodezję powiatową zmiana przeznaczenia ewidencji gruntów i budynków gospodarczych, która odbyła się bez wiedzy właścicieli jest mocno krzywdząca dla rolników.  Geodeta często mierząc obszar i doglądając posesji rolnika z ulicy, potrafił stwierdzić, czy budynki są użytkowane rolniczo czy nie. I tak użytki rolne często stały się działkami budowlanymi. Brak jakiejkolwiek konsultacji z właścicielami spowodował, że w wielu przypadkach rolnicy, ustawowo zwolnieni z podatku od nieruchomości lub mający niewielkie kwoty podatku, muszą ponosić koszty nawet 10-ciokrotnie wyższe. Ponadto urząd chce naliczyć podatek 5 lat wstecz, co jest niezgodne z prawem.

Na koniec spotkania prezes LIR wspomniał, że Lubuska Izba Rolnicza wiosną 2016 r. wystąpiła poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o skorzystanie ze środków w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego. Wg badań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp. największe potrzeby wapnowania wykazują powiaty żarski i żagański. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż fundusz nie ma podstaw prawnych przeznaczenia środków na przedmiotowy cel. LIR zwróciła się zatem o pilotażowy program chociaż na jeden powiat, ale niestety decyzja również była odmowna. Wstępnie ustalono, że Izba jeszcze raz wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie wapnowania gruntów, tym razem wspólnie z Komisją i władzami Powiatu Żarskiego.

A.Słowik

Foto: Bogusława Janicka-Klisz
GAZETA REGIONALNA

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.