Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

O STAŁE KOSZTY PROWIZJI OD KREDYTÓW ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 3 czerwca 2013

We wrześniu ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 167 poz. 988 z 3.09.2012 r.). Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem polegała na ustaleniu górnego pułapu prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu na poziomie 1% kwoty udzielonego kredytu, zamiast dotychczasowych 2%. Jednak banki obniżając pułap prowizji zgodnie z rozporządzeniem wprowadzają dodatkowe koszty obsługi kredytów. Na przykład w Banku Gospodarki Żywnościowej wprowadzono kwartalne koszty obsługi kredytu wynoszące 0,25%, przez co znacznie podwyższono koszty kredytu ( w skali roku o 1%).

W odpowiedzi na interwencję Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wystąpienie do banków, aby zminimalizowały dodatkowe koszty.

Proszę Pana Prezesa o udzielenie informacji, czy resort rolnictwa przekazał zbadanie ww. sprawy do ARiMR i ewentualnie czy zostały podjęte działania w celu zmniejszenia obciążenia rolników dodatkowymi kosztami bankowymi.

Wiktor Szmulewicz,
prezes KRIR

Odpowiedź MRiRW pobierz>>

Odpowiedź ARiMR pobierz>>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.