Główna » Aktualności

OBCHODY XX-LECIA ARR

Autor: Red. dnia 29 listopada 2010

Z okazji jubileuszu 20 – lecia Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. zorganizował w dniu 18 listopada 2010r. – w Gliśnie – konferencję pn. „Rola i znaczenia produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych w promocji i rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa lubuskiego.”

Konferencja ta była integralną częścią uroczystych obchodów 20-lecia działalności Agencji Rynku Rolnego w województwie lubuskim.

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej pałacu w Gliśnie,  zasiedli zaproszeni goście: Zastępca Prezesa ARR –  Lucjan Zwolak; Wicewojewoda Lubuski  Jan Świrepo; Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Marek Żeromski; Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej –  Władysław Piasecki; Dyrektor OR ARiMR – Elżbieta Kwaśniewicz; Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska –  Jan Rydzanicz; Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych –  Koniec Roman; Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa –  Ryszard Mróz; Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych –  Bogdan Karwowski; Dyrektor LODR w Kalsku –  Zbigniew Żywień. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: prezesi spółdzielni mleczarskich współpracujących z ARR oraz prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy i prezes Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; prezesi i dyrektorzy firm współpracujący z ARR przy realizacji mechanizmów „szklanka mleka” oraz „owoce w szkole”; przedstawiciele władz samorządowych województwa lubuskiego – wójtowie, burmistrzowie i starostowie, a także rolnicy, beneficjenci, wytwórcy produktów regionalnych i tradycyjnych oraz przedstawiciele mediów lokalnych.

Prowadzącym konferencję był redaktor Mateusz Karkoszka, z TVP w Gorzowie Wlkp.            Zgromadzonych gości i pracowników OT przywitał Ryszard Kołodziej, który – w swoim treściwym i zwięzłym wystąpieniu – opisał zadania i cele realizowane Przez Agencję i mechanizmy, którymi Agencja administrowała i obecnie administruje. Następnie przedstawiony został film „20 lat Agencji Rynku Rolnego”, który wzbudził wśród zebranych zainteresowanie. Następnie Lucjan Zwolak przedstawił przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ARR, jako Agencji Płatniczej i jej znaczenie i rolę dla polskiego rolnictwa oraz lokalnych społeczności oraz przekazał na ręce dyrektora  Ryszarda Kołodzieja Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający spełnienie przez OT w Gorzowie Wlkp. norm jakościowych w zakresie administrowania mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, mechanizmami krajowymi i funduszami promocji – wg PN –EN ISO 9001:2009.

Prezes LIR W. Piasecki (na zdjęciu obok) złożył serdeczne gratulacje oraz przekazał statuetki na ręce dyrektorów ARR za owocną, wieloletnią współpracę, której efekty widać na lubuskiej wsi i obszarach nie tylko wiejskich. Miłym akcentem była degustacja wyrobów i produktów regionalnych województwa lubuskiego, takich jak: szynka w chlebie; kiełbasy i wędliny swojskie wyrabiane metodą tradycyjną; sery kozie; wina z winnic zielonogórskich, miody, piwo lubuskie oraz  kiszone ogórki i kapustę serwowane z pajdą swojskiego chleba ze smalcem domowej roboty.

W części teoretycznej dr inż. Swulińska – Katulska przedstawiła w formie interesującego wykładu temat „Znaczenie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych w promocji zdrowego żywienia i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich w województwie lubuskim”.

Jubileusz zakończył się  wręczeniem pamiątkowych medali 20-lecia ARR, wyróżnień i odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz listów z  podziękowaniami za współpracę, które wręczono instytucjom i osobom wspierającym działalność ARR.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.