Główna » Aktualności, Konferencje, Projekty i szkolenia

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ŚOR

Autor: Red. dnia 9 października 2015

W dniu 7 października br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się szkolenie pn. „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem” zorganizowanym w ramach projektu TOPPS Water Protection. Szkolenie podzielone było na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwszym tematem był Spływ powierzchniowy i erozja gleby – ocena metody ryzyka zjawisk i metody jego ograniczania, dr Artur Godyń z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pokazał on jak istotne jest ukształtowanie terenu, rodzaj gleby w powiązaniu z bliskością cieków wodnych na możliwość ich zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego użyciem środków chemicznych w rolnictwie. Określenie rodzaju gleby oraz obserwacja zjawiska spływu powierzchniowego były również pokazane podczas ćwiczeń na plantacji rzepaku. Kolejnym wykładowcą był dr Grzegorz Doruchowski również z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który omówił zjawisko znoszenia oraz miejscowego zanieczyszczenia podczas używania środków ochrony roślin. Na zjawisko znoszenia wpływa kilka czynników, duże znaczenie ma rodzaj spryskiwaczy. Zjawisko to można było również zaobserwować podczas pokazu w terenie. Nie da się w 100% wyeliminować znoszenia natomiast można je znacznie ograniczyć. Ostatnim tematem była ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin, który przedstawił Janusz Litwiniec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Jak wiadomo trzeba zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ŚOR, to też produkowana jest odzież i sprzęt ochronny, o których rolnicy często zapominają.

P. Sas

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.