Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

OD 16 MARCA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY

Autor: Red. dnia 6 marca 2015

mniejszy traktor

Na dopłaty w 2015 roku agencja ma ponad 3, 5 miliarda euro – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej.

– Po 10 latach doświadczeń w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce odważnie zmieniłem zasady wsparcia finansowego – oświadczył M. Sawicki. – Chcę w tej perspektywie bardzo mocno postawić na finansowanie rodzinnych gospodarstw, małych i średnich, na dodatkowe wsparcie gospodarstw młodych rolników, a także na promocję rolników aktywnych i rolników produkcyjnych. Tym celom przyporządkowane są oba filary Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno zmiany w dopłatach bezpośrednich, jak i zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 16 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o  dopłaty bezpośrednie.

– Podstawowym terminem jest termin od 16 marca do 15 maja, wnioski złożone po 9 czerwca  nie zostaną rozpatrzone.
Na jednym formularzu wniosku można jednocześnie ubiegać się o:
-płatności bezpośrednie
-płatności powierzchniowe PROW 2007-2013 (kontynuacyjne) oraz PROW 2014-2020 (nowe zobowiązania) dla działań:

  • płatności ONW,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne,
  • płatności ekologiczne,
  • pomoc na zalesianie.

Cele nowego systemu płatności bezpośrednich w Polsce: to szczególne wsparcie aktywnych, małych i średnich gospodarstw, które mają szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków, a także wsparcie produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości, restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego. Od aktywności rolnika zależy wysokość dopłat. Płatność podstawowa (JPO + zazielenienie) wyniesie ok. 180 EUR/ha. Średnia płatność wyniesie ok. 243 EUR/ha, natomiast aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 EUR/ha.

Z uwagi na wiele zmian w wypełnianiu wniosków zachęcamy producentów rolnych do uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez LIR, LODR oraz LOR ARiMR.

Bliższe szczegóły znajdują się w prezentacji DO POBRANIA TUTAJ.

 RED.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.