Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

ODSZKODOWANIA ZA SUSZĘ NA OBIEKTACH STAWOWYCH URUCHOMIONE

Autor: Red. dnia 8 grudnia 2015

Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana (po podpisaniu rozporządzenia i opublikowaniu) umożliwi udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników-rybaków, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).

Pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy _de minimis_ w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego. Aby uzyskać pomoc niezbędne będzie złożenie wniosku w powiatowym biurze ARiMR w terminie do 14 grudnia 2015 r.

Źródło: Pan Karp

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.