Główna » Aktualności

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ PRZY PRACY – KONFERENCJA I JUBILEUSZ

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2014

W dniu 28 kwietnia br. Okregowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze zorganizował  konferencję „OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ POWODUJĄCYCH POTKNIĘCIA I POŚLIZGNIĘCIA W MIEJSCU PRACY”. W konferencji wzięła udział Lubuska Izba Rolnicza, jako członek komisji wojewódzkiej ds. BHP
w Rolnictwie.  Konferencja odbyła się w ramach obchodów 95-lecia powołania Inspekcji w 1919 roku  przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Okazją był również Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, przypadający akurat na dzień konferencji.

Franciszek Grześkowiak, dyrektor OIP  wręczył współpracującym instytucjom okolicznościowe medale oraz nakreślił historię
i współczesne funkcjonowanie Inspekcji.  Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch  w słowie wstępnym docenił działania inspekcji oraz odniósł się sprawiedliwości społecznej, w tym do trudnych czasem relacji pracodawcy i pracownika.

 

W trakcie konferencji wystąpienia merytoryczne  nt. problemu upadków, potknięć i pośliźnięć przedstawili specjaliści
z  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
i PIP oraz w zakresie rolnictwa – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego.

W 2013 roku w województwie w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 2605 osób, w tym 9 śmiertelnie. W ostatnich latach ogólna liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych systematycznie się zmniejszała, lecz w roku 2013 znowu się zwiększyła. Większość wypadków dotyczyła pracowników o niewielkim stażu pracy, poniżej 1 roku 48 %,
zaś poniżej 3 lat 63 %. Pokazuje to jak wiele PIP może zrobić realizując swe statutowe zadania. Inspekcja w zakresie rolnictwa prowadzi działania prewencyjne, natomiast w firmach prowadzi nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy (w szczególności przepisów i zasad bhp). Od 2007 r. dodano kontrolę legalności zatrudnienia. Pracownicy inspekcji  analizują ponadto przyczyny chorób zawodowych i kontrolują stosowanie środków zapobiegających im. W konferencji z ramienia LIR udział wzięli- Małgorzata Pałys, Dyrektor oraz Alfred Kałużny, Członek Zarządu. Izba współpracuje
z Inspekcją w zakresie działań informacyjno-prewencyjnych, np. olimpiadzie wiedzy, cyklicznie poprzez artykuły i udział we wspólnych przedsięwzięciach.

Gratulujemy pięknego Jubileuszu na ręce Inspektora Wojewódzkiego
oraz Pracowników!

 

Poniżej Informacja nt. Wypadków przy pracy w rolnictwie – 2013r. –
w prezentacji Izabeli Madziar z KRUS w Zielonej Górze – Link   Zapraszamy do zapoznania się.

Red.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.