Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze

OSTATNIE OBRADY ŻARSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR III KADENCJI

Autor: Red. dnia 11 lutego 2011

W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Gminy w Żarach po raz ostatni w III kadencji zebrała się Żarska Rada Powiatowa Lubuskiej Izby Rolniczej. Przewodnicząca Rady – Elżbieta Gardaszewska na spotkanie zaprosiła nowo wybranego Wójta Gminy Żary – Wiesława Polita oraz Członka Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – Halinę Iwaniuch.

Jako pierwszy głos zabrał Wiesław Polit. Przedstawił plany gminy, w których m.in. zakłada się udrażnianie rzeki Sinicy, ponieważ jego zdaniem największym problemem nie tylko gminy Żary, ale całego powiatu, jest woda. Przyczyną podtopień domostw i gospodarstw są niedrożne rowy melioracyjne i zbyt płytkie rzeki. Podał informację nt. melioracji i spółek wodnych.  

W związku z licznymi głosami o braku udrażniania rowów melioracyjnych uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, iż na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest samemu oczyścić rów i wejść na drogę sądową po zwrot kosztów inwestycji. Wiesław Polit  zaproponował utworzenie spółek wodnych na wniosek Żarskiej Rady Powiatowej LIR, w skład której mieli by wejść rolnicy.

Następnie wystąpiła Pani Halina Iwaniuch. Przybliżyła Terminarz Wyborów, zasady zgłaszania kandydatury na delegata do izby rolniczej oraz zasady wyborów na IV kadencję do Lubuskiej Izby Rolniczej. 

Na zakończenie Marian Dziwulski – wiceprzewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej LIR oraz Elżbieta Gardaszewska – przewodnicząca, podziękowali członkom Rady Powiatowej za współpracę i zaprosili do kandydowania w IV kadencji. Zwrócili się również z apelem że korzystając z okazji zbliżających się wyborów typować osoby, które będą aktywne na reprezentowanym przez siebie terenie.

A.Słowik

GALERIA: 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.