Główna » Aktualności

PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW DLA ROZWOJU

Autor: Red. dnia 29 października 2010

 

Podczas konferencji „Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w partnerstwie dla rozwoju regionu”. 26.10.2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie spotkali się samorządowcy, przedsiębiorcy, pracodawcy, studenci i nauczyciele akademiccy. W  spotkaniu wzięli udział również członkowie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej – prezes Władysław Piasecki, wiceprezes Janusz Francuzik, członkowie A. Kuziemski, Z. Żywień, B. Pietrow oraz dyrektor M. Pałys.Konferencję zorganizowała Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, a jej obrady otworzył prezes Jerzy Korolewicz.

Rolę i zadania izb gospodarczych jako reprezentanta przedsiębiorstw wobec władz publicznych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu – omówił Andrzej Arendarski,  Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. KIG od lat lobbuje za powołaniem powszechnego samorządu gospodarczego skupiającego obowiązkowo wszystkich przedsiębiorców, jednak brak w tej kwestii jednolitego zdania różnych organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Zdania są podzielone w kwestii dobrowolności uczestnictwa w w/w/ organizacjach, co jest wg niektórych gwarantem ich niezależności.

W dyskusji nad kwestią powszechności samorządu zawodowego zabrał głos prezes LIR Władysław Piasecki (na zdjęciu obok), popierając ideę utworzenia silnego umocowania samorządu przedsiębiorców. Wskazał na przykładzie Izb Rolniczych zalety funkcjonowania niezależnego samorządu zawodowego rolników. Izby przez ostatnie lata wypracowały  sobie znaczące uznanie jako partner krajowy oraz za granicą w Brukseli, np. przy stanowieniu prawa i zadania konsultacyjno-opiniodawcze dla branży rolnej, poprzez ich uczestnictwo w pracach komisji sejmowych oraz innych gremiów branżowych. Obecne kompetencje oczywiście izb nie zadowalają, ale trwają permanentne prace nad ich rozszerzaniem.

Szefowie izb gospodarczych Zachodniej Polski wyrazili poparcie dla działań samorządowców, w tym Marszałka M. Jabłońskiego, których celem jest stworzenie strategii i następnie Programu Operacyjnego Polska Zachodnia wyrazili kilka tygodni temu pracodawcy zrzeszeni w Związkach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pracodawcy wyrazili poparcie dla tworzonego PO Polska Zachodnia  i podpisali specjalne porozumienie.

Marszałek Jabłoński wymienił sfery gospodarki, których poprawa jest możliwa dzięki wsparciu rządowemu, to infrastruktura, a  przede wszystkim budowa mostów, wiaduktów, rozwój lotnisk. Chodzi także o takie wsparcie rynku pracy, aby w przyszłym roku, kiedy Polacy nie będą mieli przeszkód w podejmowaniu pracy w Niemczech, mieć instrumenty aby móc ich zatrzymać. – Spora część tych młodych ludzi prawdopodobnie tam pozostanie, bo w Polsce możemy nie być w stanie zagwarantować młodzieży atrakcyjnych miejsc pracy – mówił marszałek Jabłoński. W podobnym tonie wypowiedział się senator Henryk Maciej Woźniak, który przyznał, że Polsce grozi pustynnienie regionów, stąd realizacja idei Polski Zachodniej jest szczególnie teraz potrzebna. – Będziemy próbowali przekonać polski rząd, że Polska Zachodnia potrzebuje pomocy – zapowiedział marszałek Marcin Jabłoński.

Obecni na konferencji przedsiębiorcy byli zgodni co do konieczności współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej przyznał, że większość polskich przedsiębiorców nie należy do żadnej organizacji. – Jestem zwolennikiem samorządu gospodarczego, jestem za prawem wszystkich przedsiębiorców do wyboru swojej reprezentacji – mówił prezes Arendarski. – Nie ustaniemy w działaniach, bo samorząd gospodarczy jest wielką dźwignią rozwoju biznesu, reguluje sferę między państwem a gospodarką prywatną, pełni rolę normującą i porządkującą.

Podpisane Porozumienie dotyczy również przyszłego funkcjonowania izb gospodarczych. Kierownictwo izb jest przekonane o konieczności prowadzenia wszechstronnych działań w celu uzyskania przez wyłonione demokratycznie reprezentacje przedsiębiorców statusu publiczno-prawnego. W porozumieniu zapisano, że taki status, ukształtowany w wyniku nowej ustawy, oznaczałby, iż każdy przedsiębiorca w momencie zarejestrowania działalności staje się członkiem regionalnej izby, czyli Samorządu Gospodarczego. Izby uzyskałyby, podobnie jak wiele funkcjonujących w Polsce środowisk zawodowych, trwałe podstawy istnienia i kompetentnego działania.

Red.

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.