Główna » Aktualności

PODEJŚCIE LEADER W POLSCE I EUROPIE

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2011

13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowały się lokalne grupy działania. Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Dotychczasową działalność LEADERA podsumował Tadeusz Walkowiak – Prezes Lubuskiej Sieci LGD. Rozpoczął od pozytywnych rezultatów jakie przynoszą LGD, między innymi rozwój współpracy samorządów z biznesem, wzrost aktywności mieszkańców terenów wiejskich, możliwość wsparcia przedsiębiorczości. Następnie mówił o problemach z jakimi borykają się przedstawiciele grup. Przeszkody administracyjne, długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków oraz podpisanie umów, długi okres refundacji, słabo wyszkolona kadra w biurach LGD. Przemówienie zakończył przedstawieniem postulatów, które mogły by ulepszyć działalność LEADERA.

Następnie o tym jak program LEADER wpływa na lubuską wieś opowiedział Władysław Piasecki – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Mówił, że jak najwięcej środków z LEADERA powinno być przekazywane na działania inwestycyjne w gminach. Należy wspierać m.in. przedsięwzięcia Odnawialnych Źródeł Energii, małe biogazownie, małe elektrownie wodne, solary, popierać przedsiębiorczość lokalną: sprzedaż bezpośrednią, powstawanie nowych targowisk. Trzeba jak najszybciej wprowadzić istotne zmiany do LEADERA, aby w 100%  można było wykorzystać środki unijne przeznaczone na to działanie.

W programie znalazły się prezentacje lokalnych grup działania takich jak: Bory Dolnośląskie, Zielone Światło, Grupa Łużycka, Między Odrą a Bobrem, Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior oraz Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych. Konferencja zakończyła się dyskusją z pracownikami Departamentu PROW.

J.N.

Prezes LIR - W. Piasecki podczas wystąpienia

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.