Główna » Konferencje

PODSUMOWANIE KONFERENCJI KOBIET WIEJSKICH

Autor: Red. dnia 11 kwietnia 2014

Lubuska Izba Rolnicza przy współpracy z Radą Wojewódzką Kół Gospodyń Wiejskich w Zielonej Górze oraz Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 11 kwietnia 2014 r. w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zorganizowała Konferencję pt. „Decyduję, decydujemy, odpowiadamy, sukces”. Konferencja skierowana była do kobiet zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubuskiego. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych podmiotów działających na wsiach. Przedstawicielki KGW przygotowały na stoiskach degustację wielkanocnych przysmaków oraz wystawę stroików, palm oraz wszelkich ozdób świątecznych.

Udział w kiermaszu wzięły Koła Gospodyń Wiejskich ze Stypułowa, Tuplic, Jankowej Żagańskiej, Nowej Jabłony, Nawego Kramska, Jabłońca, Włostowa, Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko” oraz pracownia artystyczna Seledynowe Drzewo Aneta Szamreta.

Uczestniczki konferencji przywitała Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej Małgorzata Pałys oraz przewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW w Zielonej Górze Krystyna Stachów. Tytułem wstępu podziękowały wszystkim przybyłym paniom za tak liczne przybycie oraz zaprezentowanie swoich świątecznych przysmaków oraz ozdób świątecznych. Tego typu spotkania w gronie zainteresowanych pań stanowią sposobność wymiany doświadczeń oraz pokazują jak silną strukturę stanowią zrzeszające się panie w kołach.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, iż to kobiety stanowią siłę i poprzez swoje inicjatywy na wsi realizują wiele   projektów. Tytułem wstępu Poseł na Sejm RP Bożenna Bukiewicz zachęcała zgromadzone panie, by chętnie angażowały się w działalność polityczną. Swoim przykładem zasugerowała, iż można pogodzić funkcjonowanie w rodzinie z prowadzeniem kariery politycznej, jak również pomyśleć o sobie, jako kobiecie.

Słowo do kobieta skierował również Prezes Izby Władysław Piasecki doceniając ich wielką rolę w rozwoju życia społecznego na wsi poprzez organizowanie się w strukturach.

Dr Agnieszka Opalińska w swym wystąpieniu „Jak godzić karierę i macierzyństwo i odnieść sukces” dobitnie potwierdziła, iż każda z pań jest magistrem logistyki. Ważną kwestią jest również, poza zadbaniem o rozrywkę i sferę umysłową, zadbać o swoje zdrowie fizyczne, na co zwróciła uwagę dr Joanna Czernicka, ginekolog. Zachęcała do podejmowania badań profilaktycznych. Systematyczne badania narządów rodnych pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie wszelkich patologii, co umożliwia podjęcie ewentualnych działań zmierzających do zahamowania rozwoju choroby w jak najmniejszym jego stadium rozwoju oraz jej wyeliminowanie.

Zdrowa kobieta, świadoma swojej siły i odwagi, potrafiąca umiejętnie wyzwolić w sobie twórczość, może zostać liderką, co w swym wystąpieniu pt. „Kreatywność, zespół, efektywne kierowanie – zostań liderką” zaprezentowała dr Lilla Młodzik. Kluczem do sukcesu w kierowaniu zespołem jest posiadanie potencjału pozytywnych cech osobowościowych oraz cech zewnętrznych, które przyciągają uwagę innych.

W zgiełku codziennych obowiązków warto pomyśleć o odpoczynku w miejscu przyjemnym dla zmysłów – w ogrodzie. Projektantki ogrodów Anna Sławińska i Hanna Wypych w swym wystąpieniu zaprezentowały przykłady florystyki i estetyzacji ogrodów, czyli przyjemne prace w terenach zieleni. Zadbanie o najbliższe otoczenie to tworzenie swoistej tożsamości przejawiające się postawą silnej kobiety, która chce działać. Przykłady podane przez ekspertki ukazały powrót do tradycji i zachowanie naturalności w tworzeniu ogrodu.

Kolejnym etapem konferencji były wypowiedzi przedstawicielek lubuskich KGW. Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Antonina Korban-Kowalska przypomniała, iż KGW to organizacje dobrowolne, w skład których wchodzą kobiety chętne do wspólnego działania na rzecz organizacji oraz na potrzeby własne. Pełne zaplecze gospodarcze oraz zorganizowane formy współpracy, stanowią pozytywne przykłady funkcjonowania koła. Dobra organizacja, współdziałanie kobiet oraz wspólne dążenie do założonych celów to cechy charakterystyczne dla tworzenia kół i wspólnej działalności pań o podobnych zainteresowaniach i dążeniach. Przewodnicząca KGW Stypułów Janina Dudek, prezentując palmę wielkanocną o wysokości ok. 3 m, wspomniała, iż funkcjonowanie w kole to nie tylko obowiązki na jego rzecz, lecz także możliwość korzystania z różnych form wypoczynku, np. udział w różnego rodzaju wycieczkach, wyjazdów studyjnych, szkoleniowych itp., co daje również sposobność na relaks i stanowi pewien rodzaj rekompensaty za zaangażowanie w sferę społeczną.

Na zakończenie konferencji pani Krystyna Stachów wyjaśniła uczestnikom sens tytułu spotkania: „Decyduję, decydujemy, odpowiadamy, sukces”. Poszczególne jednostki wchodzące w skład zespołu stanowią siłę, która wspólnie pozwala na podejmowanie decyzji, które stanowią odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie, realizacja czego pozwala osiągnąć sukces.

Zatem drogie Panie – działajmy w zespole pod okiem liderki, by nasza wspólna działalność była kreatywna i widoczna na forum, a przy tym pamiętajmy by zadbać o siebie poprzez sprawianie sobie nawet najmniejszych przyjemności.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym paniom za pomoc w organizacji konferencji oraz kiermaszu wielkanocnego, którego efekty obejrzeć można w galerii.

 Katarzyna Frąckowiak

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.