Główna » Aktualności, Wyróżnione

POMOC DLA ROLNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Autor: Red. dnia 25 czerwca 2019

W związku z licznymi sygnałami płynącymi ze środowiska rolniczego o problemach rolników z terminowym spłacaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych, będących efektem niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pożaru gospodarstwa lub spadku cen produktów rolno-spożywczych, 24 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o wystąpienie do centrali banków z prośbą o wstrzymanie procesów egzekucyjnych do czasu notyfikowania przez KE ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne(Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i wejścia w życie przedmiotowych przepisów dotyczących pomocy rolnikom.

Rząd RP przygotował pomoc dla rolników, którzy czasowo znajdą się w trudnej sytuacji finansowej związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych w postaci przepisów ww. ustawy, które niestety muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej. Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 19.06.2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosek Polski, który notyfikuje w KE pomoc określoną w przepisach ww. ustawy, był uzupełniany przez stronę polską i do chwili obecnej notyfikacji nie uzyskał – jest w fazie rozpatrywania przez KE.

Źródło: KRIR 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.