Główna » Aktualności, RP Żarska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 9 lipca 2014

Posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR odbyło się dnia 8 lipca 2014r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy powiatu gorzowskiego. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Czesław Hładki, który po powitaniu przedstawił porządek posiedzenia.  
Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Wilczyński, dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Banku Pekao w Gorzowie Wlkp., który przedstawił ofertę banku dla osób prowadzących działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Bank oferuje pakiet kont dostosowanych do potrzeb rolników, pakiet kredytów: obrotowe, inwestycyjne i preferencyjne z dopłatami ARiMR oraz leasing.
Następnie specjaliści Biura Powiatowego ARiMR w Gorzowie Wlkp. – Janusz Bronisz oraz Marcin Cyganiak – przedstawili projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaplanowane działania i poddziałania oraz zasady, zakresy i warunki wspierania. Na życzenie uczestników posiedzenia szerzej zostało omówione działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. Rolnicy pytali o warunki udzielania wsparcia dla obszarów Natura 2000 położonych w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”.
Przedstawiciel firmy AGRO CORN sp. z o.o z/s w Gdańsku Michał Isański poinformował o prowadzonym przez firmę skupie zbóż, rzepaku, nasion kukurydzy oraz o sprzedaży w ramach umów kontraktacyjnych kwalifikowanego materiału siewnego i nawozów. Firma zapewnia również kompleksową obsługę producentów rolnych.
Zagadnienia integrowanej ochrony roślin –  zasady, zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych, monitorowanie ich występowania i zwalczanie –  przybliżył i omówił Ryszard Mróz, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
Poinformował, że inspektorzy PIORIN będą przeprowadzać kontrole w gospodarstwach , podczas których będą weryfikować spełnienie wymagań.
Przypomniał również o obowiązku atestacji opryskiwaczy oraz zasadach związanych ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin.

E.R.

Galeria

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.