Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 18 marca 2015

W dniu 16 marca 2015 r. odbyło się ostatnie już, w tej kadencji, posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie, któremu przewodniczył Czesław Hładki, odbyło się w sali narad Starosta Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Przewodniczący powitał uczestników: zaproszonych gości Małgorzatę Domagała – Starostę Gorzowskiego, Marcina Cyganiak – Wicestarostę, Krzysztofa Pawlaka – Dyrektora OR KRUS, Marcelego Jezierskiego – Kierownika LODR, Krzysztofa Cisek – zastępcę Naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego; członków Rady Powiatowej oraz rolników.

Było to pierwsze spotkanie Rady z nową starostą powiatu gorzowskiego, dlatego zabierając głos pani Starosta wszystkich bardzo serdecznie powitała, zaoferowała i zapewniła prowadzenie współpracy z samorządem rolniczym, zadeklarowała że na stronie internetowej starostwa utworzona zostanie zakładka, gdzie będą zamieszczane informacje dotyczące rolnictwa oraz działalności Lubuskiej Izby Rolniczej, w tym Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR.
Następnie Marceli Jezierski przedstawił i omówił zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2015 r., rodzaje płatności oraz wymagania  jakie musi spełnić rolnik aby otrzymać daną płatność. Wyjaśnił definicję rolnika aktywnego zawodowo oraz funkcjonowanie systemu dla małych gospodarstw.
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS Krzysztof Pawlak przedstawił zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r. w systemie ubezpieczenia społecznego rolników i domowników. Znowelizowane przepisy przewidują możliwość jednoczesnego ubezpieczenia w KRUS i ZUS rolników otrzymujących dochody na podstawie umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radach nadzorczych banków. Ważnym jest aby miesięczne przychody nie przekraczały kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia.
Zwracał uwagę, aby w przypadku nabywania nieruchomości przez wspólników określać ilość zakupionych gruntów przez każdego ze wspólników, ponieważ w przeciwnym wypadku składki zdrowotne będą dublowane i każdy zapłaci od całej nabywanej powierzchni.
W związku z podwyższeniem wieku emerytalnego, osobom które zakończyły 10-letni okres pobierania rent strukturalnych, KRUS przyzna emeryturę pomostową do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Poprosił również o zgłaszanie uwag w przypadku występowania nieprawidłowości dotyczących dostarczania korespondencji z KRUS-u, ponieważ od nowego roku przesyłki pocztowe dostarczane są przez firmę InPost. Ze względu że jest dużo krytycznych uwag co do jakości i sposobu wykonywania usługi przez tą firmę, Centrala KRUS rozważa zerwanie z nią umowy na doręczanie przesyłek.
Andrzej Pawelec przekazał informację z Krajowego Zjazdu Spółek Wodnych, który odbył się w dniach 26-27 luty 2015 r. Poinformował o funkcjonowaniu Spółki Wodnej Lubiszyn, w której pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. Przedstawił również uwagi do projektu ustawy Prawo Wodne. Na temat finansowania spółek wodnych, sposobu ustalania obszaru na który wywierają wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, proponowanych rozwiązań dotyczących konserwacji urządzeń oraz odpłatności dla rolników wywiązała się momentami gorąca dyskusja. W dalszej części swego wystąpienia przedstawił jak funkcjonuje i jak są rozwiązane sprawy melioracji w Niemczech, z czym mieli okazję zapoznać się uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Lubiszyn w ramach  współpracy gmin przygranicznych.
Następnie członkowie Rady zapoznali się z kalendarzem wyborczym i terminami wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad powiatowych i Walnego Zgromadzenia LIR.
Rada zaopiniowała sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości w obrębie Borek.
Na zakończenie Przewodniczący Rady podsumował działalność Rady w okresie mijającej kadencji. Podziękował członkom za dotychczasową współpracę a kandydującym w kolejnej kadencji życzył wyborczych sukcesów.

R.E.

Galeria zdjęć ze spotkania:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.