Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze, Wyróżnione

POSIEDZENIE LFR Z DYREKTORAMI LUBUSKIEJ ANR

Autor: Red. dnia 5 stycznia 2017

W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Agencji nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubuskiego Forum Rolniczego z dyrektorami Agencji Nieruchomości Rolnych – Sebastianem Pieńkowskim Dyrektorem Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. oraz Zbigniewem Łepkowskim zastępcą Dyrektora OT kierujący Filią w Zielonej Górze. Podczas posiedzenia uczestniczyły również media: TVP Gorzów oraz TOP AGRAR Polska.

Spotkanie rozpoczął Zfot4. Łepkowski, jako gospodarz obiektu, który przywitał uczestników. Następnie głos zabrał S. Pieńkowski, który poprosił o przedstawienie problemów, z jakimi przyszli przedstawiciele środowiska rolniczego. Dodał także, że Agencji, jak najbardziej zależy na współpracy i wspólnym dialogu.

Przewodniczący LFR Władysław Piasecki powiedział, że pewne sprawy problemowe nie zostały wyjaśnione do końca, stąd też między innymi to spotkanie. Wiele trudnych sytuacji pojawia się w trakcie wspólnych kontaktów, a niedoprowadzone do końca powodują konflikt. Głównymi sprawami, z którymi przyszło Forum to:

  1. Sprawa gospodarstwa Lubów, gmina Torzym i miejscowych rolników, którzy są niezadowoleni z przedłużenia umowy dzierżawy spółce EKO-POL.
  2. Sprawa rolnika z powiatu zielonogórskiego i postępowania komorniczego na jego majątku.
  3. Współpraca w ramach Rady Terenowej przy ANR.

W prawie gospodarstwa Lubówfot3 dyrektor Pieńkowski powiedział, że Agencja przedłużyła umowę dzierżawy spółce EKO-POL zgodnie z przepisami prawa. Jak wiadomo w umowie uczestniczą dwie strony i obecnie trwają rozmowy o możliwości aneksowania umowy i wyłączenia w ciągu najbliższych 3-5 lat ok 100 ha z gospodarstwa Lubów. Staramy się znaleźć kompromis i zdaję sobie sprawę, że nie ma możliwości, aby wszystkie strony były w pełni zadowolone. Oprócz tych gruntów na terenie gminy Torzym w najbliższym czasie będzie jeszcze ok 250 ha nieruchomości rolnych do dzierżawy.

Prezes LIR Stanisław Myśliwiec powiedział, że problem ziemi nie jest jedynym, dochodzą jeszcze skargi mieszkańców Lubowa na zapach pochodzący z prowadzonej tam hodowli zwierząt umiejscowionej w centralnej części miejscowości.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele rolników z gminy Torzym stwierdzili, że oferowane przez Agencję nieruchomości położone są od ich gospodarstw nawet o 35 km, a te, które są bliżej to grunty klasy 5 i 6 zakrzaczone, albo wykorzystywane wcześniej pod produkcję choinek. Samo doprowadzenie tej ziemi do stanu używalności rolniczej zajmie ok. 2-3 lat.

Rolnicy jak i przedstawicifot5ele Forum chcieliby żeby ten okres wyłączenia gruntów ze spółki nastąpił po trzech latach, a nie po pięciu. Dyrektor powiedział, że rozmowy trwają i postara się, aby to było jak najkrócej, jednak trzeba wziąć pod uwagę kompromis i wypośrodkować ten zaproponowany okres.

Podczas rozmowy wynikła też sprawa bezumownego użytkowania nieruchomości przez spółkę na gruntach sąsiadujących z gospodarstwem Lubów. Informacja ta jest obecnie rozpatrywana przez Agencję i jeśli potwierdzi możliwe są kolejne wyłączenia gruntów, które będą przekazane do dzierżawy miejscowym rolnikom.

Członek Zarządu LIR Alfred Kałużny, w związku z powyższymi propozycjami, zapytał rolników z gminy Torzym, czy to ich zadowala. Rolnicy chcą się najpierw skonsultować z pozostałą grupą przed podjęciem decyzji, której zresztą dyrektor Pieńkowski nie oczekuje już teraz, natomiast odpowiedź jest istotna w związku z dalszyfot2mi rozmowami ze spółką EKO-POL.

Kolejna sprawa dotyczyła rolnika z powiatu zielonogórskiego, któremu ANR nie przedłużyła umowy dzierżawy, czego rezultatem, w związku z rozpoczętym programem rolnośrodowiskowym, była decyzja ARiMR o zwrocie pobranych płatności. W konsekwencji doszło do postępowania komorniczego i rolnik jest na skraju bankructwa.

Dyrektor Pieńkowski powiedział, że Agencja zrobiła wszystko, aby pomóc rolnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty zostały przesłane do wydziału prawnego ANR w Warszawie, gdzie zostało potwierdzone, że nic nie da się zrobić w tej sytuacji. Przewodniczący Piasecki zaznaczył, że Agencja zgodnie z przepisami może zawiesić postępowanie komornicze do pół roku. Obecnie w tej sprawie prowadzone jest wyjaśniające postępowanie prokuratorskie, więc zawieszenie działań komorniczych nawet na okres 2-3 miesięcy to już byłoby dużo.

W wyniku dyskusji okazało się, że program rolnośrodowiskowy został rozpoczęty zanim Agencja nie wyraziła zgody na przedłużenie umowy dzierżawy, a zgodnie z zapewnieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Prezesa ANR gospodarstwa, które rozpoczęły programy, będą mogły przedłużyć dzierżawę do ich wygaśnięcia.

Dyrektor fot1Pieńkowski zobowiązał się po powrocie pełnej dokumentacji z Warszawy, że zorganizuje spotkanie wspólnie z rolnikiem i jeszcze raz ta sprawa zostanie przeanalizowana i zweryfikowana.

Ze względu na kolejne spotkanie dyrektora S. Pieńkowskiego zabrakło czasu na rozmowę w sprawie wznowienia prac Rady Terenowej przy OT ANR. Dyrektor jednakże wspomniał, że czeka na sygnał od przewodniczącego Rady o jej zwołaniu, gdyż jest wiele oczekujących spraw związanych z obrotem nieruchomości, które uzależnione są od decyzji Rady.

Na koniec członkowie LFR stwierdzili jednogłośnie, żeby zebrania Rady Terenowej miały sens, sprawy, które są przegłosowywane na nich większością głosów muszą być akceptowane, w innym przypadku posiedzenia Rady będą bezcelowe.

Paweł Sas

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.