Główna » Aktualności, Konferencje, Wyróżnione

POSIEDZENIE RADY DO SPRAW KOBIET I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Autor: Red. dnia 11 kwietnia 2017

W dniach 9-10 marca odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Tym razem spotkanie odbyło się w Krakowie, a rolę gospodarza pełniła Małopolska Izba Rolnicza. Tematem konferencji była: „Rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”.

20170310_094731

Na konferencję licznie przybyły członkinie Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich z całej Polski oraz zaproszeni goście: Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman oraz Ryszard Czaicki Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej. Nasze województwo reprezentowały delegatki Dorota Kruszyna z Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR oraz Zofia Smolińska – Sulęcińska Rada Powiatowa LIR.

Pierwszy dzień były to głównie wykłady, które prowadzili: prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawił główny temat spotkania, dr hab. Wioletta Knapik także z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawiła temat „Zmiany demograficzne i procesy migracyjne na tle rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce”, Paweł Ciećko z MWIOŚ przybliżył temat „ Aktualna ocena zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich”, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk omówiła szczegóły dotyczące handlu detalicznego. Ryszard Listwan z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie omówił zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód i powietrza, oraz możliwości i sposoby ograniczenia niebezpiecznych skażeń.

Drugi dzień to głównie obrady uczestniczek konferencji. Przebiegały one w ożywionej atmosferze ze względu na ciekawe tematy a to sprawiło, iż uczestniczki chętnie podjęły dyskusję nad wieloma zagadnieniami i problemami. Panie zgłaszały między innymi zagadnienia łowieckie i odwieczny problem zgłaszania szkód, poszanowania prawa własności i ciężkiej pracy rolnika. Podjęto dyskusję na temat starzejącego się społeczeństwa mieszkającego na terenach wiejskich i ewentualnej opieki nad takimi ludźmi poprzez utworzenie dziennych domów seniora. Wnioskowano o wprowadzenie uproszczonych przepisów dotyczących możliwości produkcji maku niskomorfinowego na tzw. własne potrzeby. Poproszono również, aby zwrócić się do MRiRW z wnioskiem o interpretację prawną w kwestii przejścia na emeryturę w przypadku zakupu ziemi i obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zdaniem uczestniczek ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która nakłada na nabywcę obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat od dnia nabycia może spowodować, iż kobiety w wieku pięćdziesięciu kilku lat nie będą mogły przejść na emeryturę w ustawowym wieku 60 lat, ponieważ będą zmuszone do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wnioskowano również, aby zwrócić się z wnioskiem o zmianę zasad przyznawania dopłat do owiec oraz podwyższyć obowiązujące stawki.

Tematów było tak wiele, iż czas przeznaczony na dyskusję wyczerpano w całości, a panie, które nie zdążyły przedstawić swoich wniosków mogły je zgłaszać pisemnie do Przewodniczącej Rady Pani Danuty Lebiody.

Dorota Kruszyna

Przedstawicielka Rady ds. Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich z Woj. Lubuskiego

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.