Główna » Aktualności, Wyróżnione

POSIEDZENIE RADY TERENOWEJ PRZY OT ANR

Autor: Red. dnia 3 lutego 2016

7 marca 2012r. prezes ANR powołał Radę Społeczną w Agencji Nieruchomości Rolnych, składającą się z przedstawicieli organizacji rolniczych, która pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla prezesa Agencji.

Celem Rady jest bieżąca wymiana informacji, konsultacja problemów powstałych przy wykonywaniu przez ANR jej zadań związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez prezesa Agencji.

W dniu 26 kwietnia 2012r. mocą Zarządzenia Nr 743/2012 dyrektor OT ANR w Gorzowie Wlkp. powołał Terenową Radę Społeczną w Oddziale Terenowym ANR w Gorzowie Wlkp., która pełni taką samą rolę i funkcję dla dyrektora Oddziału.

Zarządzeniem Nr 2/2016 prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 18.01.2016r. w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów rolnych w formie przetargów na dzierżawę Terenowe Rady Społeczne otrzymały dodatkowe kompetencje dotyczące organizowania przetargów, ustalania powierzchni nieruchomości przeznaczanych do dzierżawy oraz poszerzania składu komisji przetargowych.

Po weryfikacji i uaktualnieniu członków, Terenowa Rada Społeczna w Gorzowie Wlkp. w dniu 02 lutego 2016r. odbyła pierwsze posiedzenie, w którym wzięli udział: Alfred Kałużny – członek Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej reprezentujący Lubuska Izbę Rolniczą, Andrzej Babiak – reprezentujący Lubuski Związek Rolników, Stanisław Bakan – Federację Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krzysztof Kaźmierczyk – Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, Stanisław Marek – Niezależny Samorządny Związek RI „Solidarność”, Henryk Ostrowski – Związek Zawodowy Rolników Samoobrona i Wojciech Półtorak – Lubuski Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

W posiedzeniu uczestniczył nowo powołany dyrektor OT ANR Sebastian Pieńkowski, zastępca dyrektora Roman Koniec oraz pracownicy Oddziału w Gorzowie Wlkp. i Filii w Zielonej Górze.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Alfreda Kałużnego.

Rada zapoznała się wytycznymi prezesa ANR zawartymi w Zarządzeniu Nr 2/2016 w sprawie organizowania przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz z kryteriami do przetargów ofertowych wypracowanych przez Lubuską Izbę Rolniczą i Oddział Terenowy ANR, zawartych w Porozumieniu z dnia 23 października 2015r.

Rada zaakceptowała, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przyjęte mocą w/w Porozumienia kryteria, do stosowania w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę.

Rozpatrzono również wniosek o przeznaczenie do dzierżawy kompleksu użytków zielonych położonych w obrębie Chrapów, gmina Dobiegniew.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.