Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka

POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 4 marca 2015

2 marca 2015 r. odbyło się ostatnie już posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, w IV kadencji. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, pod przewodnictwem Stanisława Madeja.

Zgodnie z porządkiem spotkania Rada podjęła opinię w sprawie formy przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej w obrębie Grąsy. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia LIR oraz omówili sprawy organizacyjne związane z wyborami.
Kolejnym punktem były zmiany w systemie dopłat bezpośrednich obowiązujące od 2015 roku. Członkowie Rady podkreślali, że w wprowadzanym systemie jest wiele zawiłości i że jest tyle zmian w zasadach przyznawania wsparcia, że rolnicy sami sobie nie poradzą i będą zmuszeni do korzystania z pomocy doradców przy wypełnianiu wniosków.
Stanisław Madej poinformował o działalności Zarządu LIR w ostatnim okresie oraz o spotkaniach jakie się odbyły w związku z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie, na których przedstawiano oraz spisano postulaty i problemy z jakimi borykają się rolnicy i które zostały przekazane Ministrowi Rolnictwa do kompleksowego rozwiązania. Poinformował również o wypracowanych przez Lubuskie Forum Rolnicze kryteriach do oceny ofert składanych do ANR w przetargach ofertowych.
W dyskusji dokonano podsumowania działalności Rady oraz Lubuskiej Izby Rolniczej w IV kadencji. Delegaci zwracali również uwagę na zwiększający się problem szkód łowieckich oraz nierzetelne ich szacowanie przez koła łowieckie.
Dorota Kruszyna podkreślała znaczenie organizowanych przez izby rolnicze spotkań i Forum Kobiet Wiejskich, podczas których odbywały się dyskusje o roli kobiet wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich, udziale w życiu publicznym, ich wizerunku i aktywności. Spotkania takie były okazją do wymiany doświadczeń i praktyk kobiet z różnych regionów Polski. Ważnym także były organizowane warsztaty dla kobiet wiejskich.
Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował członkom za dotychczasową działalność i pracę na rzecz samorządu rolniczego, a kandydującym w kolejnej kadencji życzył wyborczych sukcesów.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.