Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka

POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 16 grudnia 2016

W dniu 6 grudnia 2016r.w Wołogoszczy odbyło się posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Kraj., którzy przybyli w zastępstwie Powiatowego Lekarza Wet.: Tadeusz Mohylak – lekarz wet. oraz Marcin Małecki – inspektor ds. ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego.

Głównym tematem spotkania było zagrożenie wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków, zasady ochrony gospodarstw przed tymi chorobami.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Stanisław Madej. Po imiennym powitaniu uczestników spotkania, Przewodniczący wręczył Dariuszowi Sosińskiemu pamiątkowy dyplom za udział w konkursie „Lubuski Złoty Kłos” , ponieważ będąc nominowanym do przyznania statuetki, ze względów osobistych nie mógł uczestniczyć w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Inspektoratu wet., którzy szczegółowo omówili problemy dotyczące tych groźnych chorób wirusowych: objawy kliniczne, sposoby zapobiegania przed przedostaniem się wirusa do stada, objawy kliniczne chorób, zwalczanie, zalecenia w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem chorób, bioasekuracja.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń ASF jest bezpośredni kontakt z zarażonymi dzikami lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

Nie należy kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia. Utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami. W gospodarstwie wyłożyć maty dezynfekcyjne oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem, dlatego choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Wobec pojawienia się ogniska choroby ptasiej grypy w powiecie gorzowskim, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa tej choroby do gospodarstwa. Paszę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikich zwierząt. Drobiu nie karmić na zewnątrz budynków, stosować odzież ochronną oraz maty dezynfekcyjne przed wejściem do budynków.

O zwiększonych padnięciach informować lekarza wet.

W przypadku wykrycia choroby wyznacza się obszar zapowietrzony wokół jej ogniska oraz obszar zagrożony. Wprowadza się ograniczenia związane m.in. ze sprzedażą i transportem drobiu. Podobnie jak ASF, również grypa ptaków nie jest szkodliwa dla ludzi.

Przedstawiciele PIW poinformowali również o obowiązkach właścicieli trzody chlewnej związanych z jej rejestracją oraz obowiązkach rolnika w przypadku uboju trzody na potrzeby własne.

Następnie St. Madej przekazał informację o sprawach i problemach którymi zajmował się i które w ostatnim czasie rozwiązywał Zarząd LIR, również przy współudziale Lubuskiego Forum Rolniczego

Kończąc spotkanie, Przewodniczący złożył wszystkim  najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.