Główna » Aktualności, RP Sulęcińska

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 3 września 2015

Dnia 1 września br. w Sulęcińska Rada Powiatowa LIR odbyła posiedzenie poświęcone bieżącym problemom rolnictwa w powiecie sulęcińskim – suszy oraz nabyciem gruntów rolnych. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, jak również rolnicy zainteresowani głównie obrotem ziemią w swoim regionie, gdzie występuje duży popyt na grunty rolne. Przewodniczący Andrzej Matkowski przedstawił zebranym porządek posiedzenia oraz dotychczasowe ustalenia dotyczące omawianej sprawy. Było to kolejne już spotkanie Rady Powiatowej poświęcone sprawie podejrzenia niezgodnej z prawem próbie zakupu gruntów rolnych przez spółkę z kapitałem zagranicznym na podstawioną osobę. Lokalni rolnicy są zbulwersowani tym, że zarówno wycena jest bardzo korzystna jak i forma tej sprzedaży. W wyniku zebranych informacji – postanowiono w celu zapobieżenia zakupu ok. 400 ha gruntów, wysłać zawiadomienie do ABW oraz zablokowanie sprzedaży w OT ANR tego areału do czasu wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie organa państwa. Ponadto rolnicy domagali się pilnego wprowadzenia zakupu gruntów poprzez pisemne oferty, co było zapowiadane przez rządzących od początku roku. Obecnie mimo wysiłków Lubuskiej Izby Rolniczej- kierownictwo ANR nadal przedłuża wprowadzenie możliwości przetargów ograniczonych w woj. lubuskim. Członek Zarządu Czesław Hładki zobowiązał się do poinformowania dyrektora OT ANR o poruszanych przez rolników problemach podczas najbliższego spotkania.

Ponadto podczas spotkania omawiano oczywiście temat suszy rolniczej. Rolnicy za niezrozumiałą uważają decyzję szacowania strat tylko w wybranych uprawach oraz opieranie się jedynie na monitoringu Instytutu IUNG w Puławach, który niejednokrotnie błędnie odczytuje niejako monitoring obejmujący dokładnie nasz region. LIR zwracała na to uwagę w pismach do Ministerstwa Rolnictwa od lipca br. Brak jednoznacznych informacji odnośnie upraw, w których gmina może szacować straty pogarsza tylko trudną sytuację – prawidłowego oszacowania strat w celu ubiegania się o pomoc na podstawie protokołów.

W związku z ofertą pomocy paszowej przez rolników gm. Niegosławice, Małgorzata Pałys zaproponowała Radzie wyłonienie na terenie powiatu najbardziej poszkodowanych rolników, zwłaszcza hodowców bydła , którym rozdysponowana zostanie pomoc. Biuro LIR koordynuje pomoc paszową, jeśli będą chętni do podzielenia się swoimi plonami prosimy o zgłaszanie do biura LIR. Delegaci zapoznali się z bieżącymi zagadnieniami organizacyjnymi, którymi obecnie zajmuje się LIR, w tym plebiscycie Lubuski Złoty Kłos.

Red.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.