Główna » RP Żarska, Stanowiska i komunikaty

POSIEDZENIE WSCHOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2013

W dniu 10 czerwca w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się posiedzenie Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. Głównym tematem spotkania było omówienie problematyki szacowania szkód łowieckich oraz działań podejmowanych w ograniczeniu szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej Władysław Brzechwa, przywitał zaproszonych gości, wśród których byli: Władysław Piasecki – Prezes LIR, Alfred Kałużny– Członek Zarządu LIR, Marek Boryczka – Starosta Wschowski, Stanisław Kowalczyk – zastępca burmistrza Wschowy, Andrzej Kokot – Prezes Powiatowej Spółki Wodnej, Czesław Kryszkiewicz Prezes Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sieńa, Lesław Kielnar Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wschowie, a także przedstawiciele zarządców obwodów łowieckich oraz rolnicy z powiatu wschowskiego.

Na początek główny specjalista Lubuskiej Izby Rolniczej Paweł Sas przedstawił prezentację odnośnie procedur zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych, ich szacowania oraz sposobów zabezpieczania upraw.

Następnie Władysław Piasecki omówił działania Izb Rolniczych, które dotyczą problemu szkód łowieckich. Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych jest powołany zespół roboczy, który pracuje nad zmianami zapisów w ustawie Prawo łowieckie dotyczących szacowania szkód łowieckich oraz ich ograniczania. Ustawa powinna zostać znowelizowana, szczególnie zapisy dotyczące osób szacujących szkody. Szacowaniem powinni zajmować się niezależni rzeczoznawcy, a nie jak jest obecnie zarządcy obwodów łowieckich. Również powinien zostać zmieniony zapis dotyczący dzierżawienia obwodów łowieckich. Na dzień dzisiejszy pola rolników wydzierżawiane są koła łowieckim bez ich wiedzy przez starostwo, z tego tytułu nuta dzierżawna trafia do budżetu starostwa a powinna zostać przeznaczona na rzecz odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Prezes LIR wspomniał również, że Izba Rolnicza co 10 lat opiniuje dzierżawy dla kół łowieckich, bywały przypadki wydania negatywnych opinii, co w konsekwencji prowadzi do utrudnienia przedłużenia dzierżawy.

Zaznaczył również, że rolnik funkcjonuje w gospodarce rynkowej oraz jest jej znaczącym elementem, dlatego koła łowieckie powinny rzetelnie szacować straty w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną. Tym bardziej, że Polski Związek Łowiecki w ubiegłym roku za pozyskaną zwierzynę wygenerował 200mln zł, a na wypłaty odszkodowań poszło zaledwie 30mln zł.

Następnie Wojciech Krygier z Koła Łowieckiego „Ryś” we Wschowie powiedział, że w ich kole szacują osoby specjalnie przeszkolone, które trzymają się wyznaczonych zasad i przepisów.

Kolejny tematem, który zdominował posiedzenie Rady było funkcjonowanie Powiatowej Spółki Wodnej, które omówił Prezes Spółki Andrzej Kokot..

Wschowska Spółka Wodna powołana została 2005 roku. Od tego czasu udało się odbudować 43% rowów. Budżet Spółki na 2013 rok wynosi 461tys zł. W skład budżetu wchodzą składki członkowskie oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Plany działania na każdy rok, układane są na zebraniach miejskich w sołectwach, mieszkańcy wsi określają, które pracę są najpilniejsze do wykonania na ich terenie.

Z dyskusji na sali dało się zauważyć, że rolnicy z powiatu wschowskiego oczekują znacznych zmian w funkcjonowaniu spółki wodnej. Uważają, że powinny zostać opracowane nowe harmonogramy prac, prace na rowach powinny być wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu.

Alfred Kałużny- Członek Zarządu LIR włączył się w dyskusje i powiedział, że na jego terenie świebodzińskim od lat 50-tych funkcjonuje spółka wodna, która zatrudnia 6 pracowników, nie posiada własnego sprzętu lecz maszyny do prac podejmuję od firm zewnętrznych. Uważa, że skoro w powiecie wschowskim został podjęty trud założenia spółki wodnej, to należy ją utrzymać. Można ulepszyć zasady jej funkcjonowania na przykład starając się o dotację z gminy czy startując w przetargach.

Kolejny ważny temat podjął delegat Jarosław Tymczyszyn, dotyczył przebudowy przesyłu energetycznego. W ostatnim czasie do rolników przychodzą przedstawiciele energetyki i negocjują odszkodowania za służebność przesyłu. Należy uważać przy podpisywaniu takich umów.

Stanisław Kowalczykzastępca burmistrza Wschowy zaproponował zorganizowanie zebrania dla osób, których dotyczy ten problem z przedstawicielami energetyki, na zebranie można również zaprosić prawnika i rzeczoznawcę. Uważa, że negocjacje w grupie będą korzystniejsze dla rolników.

W posiedzeniu Rady Powiatowej uczestniczyło prawie 40 osób, jak na najmniejszy powiat w województwie frekwencja naprawdę dopisała. widać, że wśród rolników istnieje potrzeba spotkań z przedstawicielami instytucji i chęć rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących rolnictwa.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za udostępnienie sali oraz poczęstunek.

 Joanna Nnadborska

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.