Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze

POSIEDZENIE ŻARSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 19 grudnia 2012

W dniu 18 grudnia w Urzędzie Miasta w Lubsku odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Przewodniczący Rady Marian Dziewulski rozpoczął spotkanie od przywitania przybyłych rolników, delegatów oraz  zaproszonych gości, a wśród nich byli:  Bogdan Bakalarz Burmistrz Lubska, Emilian Dzik z-ca dyrektora OT ANR Filia w Zielonej Górze, Stanisław Siemion Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lubsku, Marcin Byczewski Prezes Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Bogdan Bakalarz udzielił informacji o farmach wiatrowych na terenie gminy Lubsko. Obecnie są szykowane zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma być w nim zaznaczony znaczny obszar pod ewentualną budowę wiatraków. Natomiast wiele gruntów, które obecnie są ujęte jako atrakcyjne ze względu ich położenia przy miejscowościach zostaną zaznaczone jako tereny rolnicze, co powinno w przyszłości przyczynić się do obniżenia ich ceny.

Emilian Dzik omówił sprzedaż i dzierżawę gruntów ANR w oparciu o ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  i o kształtowaniu ustroju rolnego od 1 stycznia 2013r  po zniesieniu jednostek gospodarczych zasobu w Lubsku i Grabiku. W miejsce GNiAZ-ów powstanie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem.

Również z-ca dyrektora omówił stan zasobu nieruchomości rolnych w powiecie żarskim, wyłączenia gruntów od dzierżawców i możliwości ich nabycia. Przypomniał, że jeszcze przez rok rolnicy będą mogli kupować grunty na preferencyjnych warunkach.

Stanisław Siemion omówił realizację płatności za 2012rokz uwzględnieniem modulacji płatności. Rolnicy, których wniosek został rozpatrzony bez zastrzeżeń nie dostaną decyzji, tylko od razu płatność na konto. Jeśli rolnik potrzebuję decyzję na piśmie, musi o nią wystąpić do Biura Terenowego Agencji.

Marcin Byczewski przedstawił działalność Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz możliwości finansowania dla rolników i mieszkańców wsi. W nowym roku uruchomiony zostanie nabór na 2 działania, m.in. do pozyskania będą środki na ochronę środowiska. W tej grupie bardzo istotne jest to, że istnieje możliwość zaliczkowania projektów, co umożliwia ich łatwiejszą realizacje. Zachęcał również do udziału w budowaniu nowej strategii, aby razem uzgodnić priorytety na nowy okres finansowania. Na koniec przedstawił jako przykład dobrych praktyk projekty, które zostały już zrealizowane.

J.N.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.