Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze

POSIEDZENIE ŻARSKIEJ RP LIR Z ROLNIKAMI

Autor: Red. dnia 2 grudnia 2010

W dniu 30 listopada br. odbyło się w UG w Żarach  jedno z ostatnich posiedzeń Żarskiej Rady Powiatowej LIR w III kadencji.

Przewodnicząca Elżbieta Gardaszewska  (przemawia na zdjęciu obok) zaprezentowała licznie zgromadzonym delegatom oraz rolnikom z gm. Żary program spotkania oraz zachęciła do udziału w spotkaniu w styczniu przyszłego roku. Uczestnicy zapoznali się z informacją o ilości składanych wniosków obszarowych, rolnośrodowiskowych, w tym z  rolnictwa ekologicznego oraz pozostałych, które przedstawiła przedstawicielka Biura Powiatowego ARiMR w Lubsku.

Dyskutowano  także o najczęściej występujących błędach przy wypełnianiu wniosków, interpretacji Agencji dotyczącej uznawania powierzchni ewidencyjnej działek tzw. PEG oraz działek certyfikowanych CPK. Rolnicy zarzucali brak jednoznacznych informacji dotyczących wielu zmian podczas wypełniania wniosków, co miało wpływ na rezygnację części rolników z dodatkowych płatności, np. ONW. Obawy rolników budziły również zwiększone obowiązki związane z wypełnianiem różnego rodzaju dokumentacji w gospodarstwie. W powiecie żarskim zauważa się spadek ilości składanych wniosków, zwłaszcza gospodarstw do5 ha.

 

W kolejnym punkcie spotkania zapoznano się z nowościami w programach rolnośrodowiskowych oraz prowadzeniem rejestrów do w/w programów, które przedstawiła  Halina Iwaniuch (pierwsza z prawej na zdjęciu powyżej), doradczyni  PZDR w Żarach z siedzibą w Lubsku. Z uwagi na procentowo mały udział rolników w korzystaniu z tych możliwości zachęcano rolników do uczestniczenia w programach rolnośrodowiskowych, na które na pewno nie zabraknie środków, jak to miało miejsce w innych działaniach PROW.

Następnie dyrektor Biura LIR Małgorzata Pałys przedstawiła informację z działalności samorządu rolniczego w ostatnim okresie oraz przedstawiła prace i wstępny terminarz związany z wyborami do izb rolniczych w 2011r. Dyrektor poinformowała o możliwościach współpracy wsi i obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), LGD z Leadera czy obowiązkowych funduszy sołeckich. Zachęciła do zintensyfikowania procesu organizacji grup producenckich w celu konsolidacji producentów rolnych w powiecie oraz zgłoszenia swoich wsi do II edycji konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska (od lutego 2011). Zaproponowała  udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Izbę, w tym najbliższy – na targi w Berlinie- „Griine Woche” w styczniu 2011r.

Spotkanie było okazją do poruszenia wielu bieżących i lokalnych problemów oraz wymiany sposobów ich rozwiązania. RP zgłosiła również wnioski do interwencji w sprawie uznania wykształcenia w średnim studium rolniczym jako wystarczającego w programie „Młody Rolnik”.

Spotkanie zakończyło się złożeniem sobie nawzajem świątecznych i noworocznych życzeń.

Red.

 GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.