Główna » Aktualności, RP Żarska, Walne Zgromadzenia LIR

POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 27 czerwca 2007

W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie RP LIR powiatu zielonogórskiego otworzył Prezes LIR /Przewodniczący RP LIR powiatu zielonogórskiego/Władysław Piasecki, który przedstawił porządek posiedzenia.

Gości powitał również dyrektor firmy Elewarr, delegat LIR na WZ KRIR p. Andrzej Bawłowicz, który użyczył gościny dla zielonogórskich delegatów.

Przybyli zaproszeni goście: Starosta Zielonogórski, Burmistrz Czerwieńska, Wójt Gminy Bojadła, Zastępca Wójta Gminy Zielona Góra, Wójt Gminy Świdnica, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Poruszono takie sprawy jak:

1. Podsumowanie etapu składania wniosków o dopłaty i aspektach ekonomicznych uzyskanych dopłat.

2. Informacje na temat skupu zbóż ze zbiorów w 2007 r.

3. Zagrożenia chorobą Aujeszkyego i ptasią grypą – Powiatowy Lekarz weterynarii w Zielonej Górze Czesław Kochajkiewicz. PLW przedstawił zagrożenia ptasią grypą w związku z wykryciem ognisk choroby w Czechach oraz przedstawił sytuację w tworzeniu planu zwalczania choroby Aujeszkyego.

Korzystając z obecności Starosty Zielonogórskiego delegaci, zaproszeni burmistrzowie i wójtowie zadawali pytania dotyczące utrzymania poboczy dróg powiatowych, a w szczególności przycinki drzew i koszenia traw na poboczach.

 Na zakończenie Prezes Piasecki przedstawił sytuację PROW.

Piotr Cichocki

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.