Główna » Aktualności, Konferencje

PREWENCJA I INFORMACJA PRZEDE WSZYSTKIM

Autor: Red. dnia 12 marca 2015

Lubuska Komisja ds. BHP w Rolnictwie podsumowała  w dniu 10 marca br. pracę za 2014 rok. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie połączonych komisji –  ds. BHP w rolnictwie oraz Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. W spotkaniu i dyskusji wzięli udział partnerzy społeczni, przedstawiciele związków zawodowych i instytucji okołorolniczych. Z ramienia LIR w spotkaniu uczestniczyła dyrektor Małgorzata Pałys. Izba włącza się w działania prewencyjne bhp w rolnictwie indywidualnym razem z innymi instytucjami pracującymi dla rolnictwa.

Franciszek Grześkowiak, inspektor wojewódzki PIP przedstawił informację
za 2014r. z działań prewencyjnych i kontrolnych Inspekcji, między innymi w rolnictwie indywidualnym. Zwrócił uwagę na uświadamianie a przede wszystkim  prewencję i informację dla pracowników. Zwrócono uwagę na narastanie chorób alergicznych, np. na pył zbóż. W związku z tym wyciągnięto wniosek, iż w dostępie do niektórych zawodów powinno się przeprowadzać badania profilaktyczne w  zakresie dostępu do zawodu. Wg danych  Ośrodka Medycyny Pracy wzrasta również ilość przypadków boreliozy.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w rolnictwie. Dyrektor KRUS Krzysztof Pawlak przedstawił  informację  analityczną o stanie  wypadkowości w rolnictwie. Na 18 tys. osób ubezpieczonych w rolnictwie  w woj. lubuskim zgłoszono 298 wypadków. Rolnik powinien zgłosić wypadek w ciągu 7 dni, obecnie za 1% uszczerbku na zdrowiu przysługuje 700zł odszkodowania. Najwięcej przyczyn – to upadki, używanie maszyn i urządzeń, ale też pogryzienia przez zwierzęta, pożary, pochwycenia, itp. Wiele miejsca poświęcono przyczynom i skutkom tragedii w Karczówce. W tym celu wydano materiały, ulotki oraz odbyły się spotkania z rolnikami, gdzie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i PIP  informowali o  zachowaniu się przy opróżnianiu szamb.

Rolnik nie jest pracodawcą, więc PIP stosuje w gospodarstwach indywidualnych wizytacje , instruktaże oraz zalecenia. Główne działania w rolnictwie mają charakter  prewencyjny w postaci konkursów dla uczniów, rolników oraz olimpiad. „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – to ostatnia kampania informacyjna przyczyniająca się do zmniejszenia najbardziej tragicznych zdarzeń.

mp

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.