Główna » Aktualności

PREZES LIR CZŁONKIEM KONWENTU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Autor: Red. dnia 27 listopada 2012

 

W ładysław Piasecki – prezes LIR

 Z radością informujemy, że po raz kolejny Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki został powołany na członka Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Członków konwentu powołuje senat na wniosek rektora. W skład konwentu wchodzą przedstawiciele organów samorządu administracji publicznej, samorządów zawodowych, instytucji i stowarzyszeń naukowych, finansowych, twórczych oraz zawodowych, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pracodawców. Posiedzenia konwentu zwołuje rektor nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Do zadań konwentu m.in. należy: podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie badań naukowych oraz kształcenia studentów, opiniowanie głównych kierunków działalności Uczelni, opiniowanie i proponowanie nowych kierunków kształcenia i specjalności zgodnych z potrzebami gospodarki narodowej.

Wierzymy, że autorytet Prezesa LIR oraz wiedza i doświadczenie będą bardzo przydatne w wyrażaniu opinii dotyczących strategicznych inicjatyw podejmowanych przez uczelnię oraz promowaniu UP we Wrocławiu w kraju i za granicą.

 

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.