Główna » Aktualności

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELĘ USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Autor: Red. dnia 18 grudnia 2013

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj (17.XII.) nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

Nowelizacja dotyczy też uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy mają zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych, przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Zgodnie z nowelą będą to: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Kolejna zmiana dotyczy odsetek z tytułu należności za wyłączenie gruntów. Wcześniej nie było to sprecyzowane. Teraz należności mają stanowić dochód budżetu województwa. Za ściąganie należności, niezapłaconych w terminie odsetek karnych, ma odpowiadać marszałek województwa. Znowelizowana ustawa ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które takich planów nie posiadają. Ma również pozwolić na zmianę dotychczasowych planów, które – jak podkreśla ustawodawca – nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych. Celem znowelizowanej ustawy jest także zniesienie złych praktyk, które prowadzą do wyłączania najlepszych gruntów z użytkowania rolniczego.

Zdaniem wiceministra rolnictwa Kazimierza Plockego, nowelizacja jest ważnym krokiem w porządkowaniu przestrzeni publicznej w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i z przeznaczaniem ich pod inwestycje oraz infrastrukturę. Jak mówił na początku kwietnia wiceminister, za ochronę gruntów rolnych, zwłaszcza tych najlepszych, od pierwszej do trzeciej klasy, odpowiada szef resortu rolnictwa. – Rozpatrując wnioski o wyłączenie z produkcji rolniczej obserwujemy, że była praktyka, iż powierzchnie do pół hektara nie podlegały jurysdykcji wyłączeniowej – powiedział. Wyjaśnił, że zgodnie z nowelą praktycznie wszystkie powierzchnie gruntów (…), począwszy od klasy pierwszej do trzeciej, będą podlegały procedurze wyłączeniowej. Nowela wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.