Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

PROBLEMY Z PRZEJAZDAMI MASZYN ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 12 marca 2013

Lubuska Izba Rolnicza na wniosek rolników z gminy Skwierzyna, prowadzących działalność rolniczą w okolicach miejscowości Rakowo podjęła interwencję w sprawie zniesienia ograniczenia przejazdu przez most na rzece Obrze w kierunku Skwierzyny dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7 t. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Możejko ustalił, że dopuszczalna nośność obiektu mostowego wynika z jego stanu technicznego po uprzednim, aktualnym przeglądzie. Przebudowa obiektu pociąga za sobą znaczne nakłady finansowe o czym informuje zarówno Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jak i Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego, a których de facto nie ma. Ponadto Starosta Międzyrzecki, ze względu na fakt zamieszkania w miejscowości Rakowo byłych pracowników PGR, którzy nabyli mieszkania od Agencji Nieruchomości Rolnych, wystąpił z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości współfinansowania przez Agencję wzmocnienia drogi alternatywnej, tj. drogi nr 1349F łączącej Rakowo z Trzebiszewem. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu poinformował, iż droga 1349F, ze względu na nawierzchnię gruntową oraz brak prawidłowej melioracji, okresowo znajduje się w bardzo złym stanie, często uniemożliwiającym przejazd, a możliwości finansowe Zarządu pozwalają jedynie na profilowaniu nawierzchni gruntowej.

Lubuska Izba Rolnicza jest przekonana, iż jest to początek problemu, który dotyczy całego województwa. Stan dróg i mostów pogarsza się z roku na rok i najczęstszym rozwiązaniem, w związku z brakiem środków na modernizację, jest obniżanie nośności obiektów i stawianie znaków zakazu. Jest to zabieg, który w dzisiejszych czasach utrudnia albo wręcz uniemożliwia przemieszczanie się sprzętu rolniczego oraz dostawców i odbiorców środków do produkcji rolniczej, płodów rolnych itp.

 P.Sas

Pismo Zarządu Dróg Powiatowych

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.