Główna » Aktualności

PROW i PO RYBY: NOWY OKRES PROGRAMOWANIA

Autor: Red. dnia 28 września 2012

W dniu 27 września 2012r. w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja poświęcona przyszłemu okresowi programowania na lata 2014 – 2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”– popularnie nazywanym PO RYBY 2007-2013. Konferencję otworzyła Elżbieta Polak Marszałek Województwa.

Uczestnicy konferencji

Członek Zarządu Stanisław Tomczyszyn omówił prezentację pt. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i  nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”(PO RYBY 2007-2013) Oś priorytetowa 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Podczas konferencji Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Tomasz Możejko omówił osiągnięcia Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gorzowie Wlkp. w zagospodarowaniu terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w dobie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.

Budowa, przebudowa remont targowisk stałych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 były tematem wystąpienia Dyrektora Departamentu PROW Józefa Giemzy.

Główne założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 oraz przebieg prac nad strategią omówił dr Waldemar Guba – Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW.

Andrzej Kuziemski - Członek Zarządu LIR

Sposób realizacji założeń w nowym programowaniu szczegółowo omówiła Wanda Klepacka z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW

Na koniec odbyła się dyskusja podsumowująca konferencję, w której głos zabrał członek zarządu LIR Andrzej Kuziemski, powiedział o swoich uwagach i sugestiach do nowej strategii na lata 2012-2020r.

 J.N.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.