Główna » Aktualności

PRZEPISY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA DROBIU

Autor: Red. dnia 2 stycznia 2017

28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (do pobrania >>>). Rozporządzenie wydano w związku z wystąpieniem ognisk wirusa grypy A podtypu H5 i H7 w naszym kraju, nakłada ono szereg wymogów dotyczących utrzymania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.

Nakazują odosobnienie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach i odpowiednie zabezpieczenie paszy przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii  właściwego dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu.  Zobowiązuje ono również posiadaczy drobiu do informowania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu wymienionych w rozporządzeniu objawów klinicznych.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi informuje, że „brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu”.

Za KRIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.