Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

PRZETARGI OGRANICZONE OFERTOWE – BRAK POROZUMIENIA W SPRAWIE CEN

Autor: Red. dnia 24 marca 2015

W dniu 18 marca br. w biurze LIR odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych i Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie kolejnych ustaleń dotyczących organizowania przetargów ograniczonych ofert pisemnych w województwie lubuskim. Niestety w dalszym ciągu nie ma porozumienia, co do wag zaproponowanych kryteriów. Najbardziej problematyczne okazuje się kryterium ceny, a dokładniej waga tego kryterium. Cena w przetargach ofertowych miała mieć znaczenie marginalne, dlatego propozycja Agencji (cena gruntów 50%), nie może być zaakceptowana. Propozycja LIR, gdzie waga ceny wynosi 10%, jest stosowana już w przetargach w województwie zachodniopomorskim, co jest najlepszym przykładem, iż nie ma przeciwskazań, aby była ona stosowana również w pozostałych województwach.

W załączeniu  protokół z posiedzenia.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.