Główna » Aktualności

„PRZYJAZNA WIEŚ” – LUBUSKIE PO ETAPIE REGIONALNYM

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2014

Ministerstwo Rolnictwa  oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich po raz szósty zorganizowało konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej. W województwie lubuskim jury składające się z przedstawicieli SR KSOW, Lubuskiej Izby Rolniczej, LODR oraz Urzędu Marszałkowskiego wybrało na podstawie zgłoszeń najlepsze projekty. Do konkursu przystąpiło 5 miejscowości:

w kategorii infrastruktury społecznej 3 miejscowości:

z gminy Zabór:

m. Droszków – budowa placu zabaw i boiska oraz adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską

m. Łaz – budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciągi piesze, oświetlenie, parking)

m. Wielobłota – budowa placu zabaw

w kategorii infrastruktury technicznej 2 miejscowości:

m. Rąpice w gminie Cybinka – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem rekreacyjnym dla dzieci,

m. Racław w gminie Bogdaniec – budowa sali wiejskiej i placu zabaw dla dzieci.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną nagrodzone od 1 tys. do 5 tys. zł , na spotkaniu w Zielonej Górze a laureatów poznamy na portalu internetowym KSOW, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i urzędów marszałkowskich.

Do etapu ogólnokrajowego zostaną zakwalifikowane te projekty, które zajmą I miejsca w poszczególnych kategoriach, na etapie regionalnym.

Prace zakwalifikowane do II etapu ogólnokrajowego, będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW, powołaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie rozstrzygnięta w dwóch kategoriach:

– infrastruktura społeczna

1)wykorzystanie projektu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

2)innowacyjność zastosowanych rozwiązań

3)wpływ projektu na budowanie potencjału i kapitału społecznego

4)nawiązanie partnerstwa z lokalnymi podmiotami i aktywnymi członkami społeczności lokalnej

5) przygotowanie projektu wg. zasad emprowermentu

6) wpływ projektu na poziom partycypacji społecznej

– infrastruktura techniczna

1) pomysłowość, modelowość (wzorcowość) projektu i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik

2) funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu

3) użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych

4) zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie przygotowywania projektu oraz partnerstwo przy realizacji

5) zasięg (obszar realizacji) projektu

6) wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

7) wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska

Red.

W galerii zdjęcia ze wsi biorących udział w konkursie:

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.