Główna » Aktualności

ROLNICY U POSŁANKI KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2013

W dniu 07.06.2013 roku przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej spotkali się z posłanką na sejm RP  Krystyną Sibińską, która jest członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu z ramienia Izby Rolniczej uczestniczyli delegaci oraz rolnicy:

1.Czesław Hładki
2.Andrzej Pawelec
3.Jan Jezierski
4.Edward Greczyn
5.Andrzej Kuziemski
6.Arkadiusz Gaczyński

Tematem spotkania  była sprawa wsparcia  dla rolników  dostępu do kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji Rolnictwa do końca roku 2013. Rolnicy są bowiem zaskoczeni decyzją Ministra  Finansów o wstrzymaniu kredytów po I kwartale 2013 roku.

Poruszano także temat sprzedaży bezpośredniej rolników z gospodarstw rolnych oraz   dopłat do ekologicznych sadów.

Problem sprzedaży bezpośredniej  to „gorący” temat. W krajach Unii Europejskiej rolnikom wolno handlować własnymi produktami. Takie prawo mają rolnicy we Francji, na Węgrzech a nawet w Rumunii, która weszła do UE kilka lat po Polsce.

Polscy rolnicy nadal otrzymują mniejsze wsparcie niż ich koledzy unijni.

Spotkanie zakończono obietnicą ze strony pani poseł, że poruszy powyższe problemy lubuskich rolników w Ministerstwach  Rolnictwa i Finansów  oraz powiadomi  o wynikach rozmów Lubuska Izbę Rolniczą.

M.Wieromiejczyk

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.