Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ROLNICY! WOLNE DZIAŁKI DO 5 HA

Autor: Red. dnia 1 sierpnia 2012

Zachęcamy rolników do zainteresowania się działkami rolnymi, przylegającymi do swoich gruntów. W przypadku braku zainteresowania rolników Lubuska Izba Rolnicza wyda pozytywną opinię na ich sprzedaż w formie jak niżej proponuje Filia Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.

Filia Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze uwzględniając ustalone pomiędzy Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych zasady współpracy gwarantujące gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa umożliwiające kreowanie polityki rolnej zgodnej z wytycznymi resortu rolnictwa wnosi o opinię  w zakresie możliwości kontynuowania wdrożonych procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych, których powierzchnia nie przekracza5 hawymienionych z załączniku do niniejszego pisma. Dodaję, iż w stosunku do wymienionych we wniosku nieruchomości planowanym trybem sprzedaży są przetargi ustne nieograniczone. Z uwagi na brak zgłoszeń rolników indywidualnych obejmujących wskazane działki oraz podejmowane uprzednio, bez skutku, próby zagospodarowania a także daleko zaawansowaną procedurę sprzedaży prosimy o potwierdzenie zasadności ich zagospodarowania w pierwotnie planowanej formie.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.