Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady, RP Żarska

ROZMOWY O ROLNICTWIE W POWIECIE ŻAGAŃSKIM

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2012

Przewodniczący Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej Zbigniew Żywień zaprasza zainteresowanych rolników na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 19.12.2012r. o godzinie 1100 w sali Starostwa Powiatowego w Żaganiu, przy ul. Dworcowej 39.

Proponowany program spotkania:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad – Zbigniew Żywień Przewodniczący Żagańskiej Rady Powiatowej LIR.
  2. Informacja nt. zagospodarowania nieruchomości rolnych w powiecie żagańskim, możliwości kupna i dzierżawy – Emilian Dzik Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze.
  3. Informacja dotycząca płatności obszarowych i z tytułu ONW 2012, mechanizm modulacji w płatnościach – Agnieszka Dziewiatnik Kierownik BP ARiMR w Szprotawie.
  4. Informacja nt. możliwości dofinansowania działalności spółek wodnych ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Żaganiu – Barbara Hyjek Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
  5. Omówienie zagadnienia nt. integrowanej ochrony roślin  – Edward Wieciech Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Żagań.
  6. Wymagania wynikające z przepisów wzajemnej zgodności oraz bieżące sprawy doradcze – Krystyna Opiła Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Żaganiu.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać z zaproszonymi gośćmi i zaciągnąć informacji na poszczególne tematy.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.