Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA Z PIELĘGNACJI I OCHRONY UPRAW LEŚNYCH

Autor: Red. dnia 5 lutego 2014

Rozpoczynamy w województwie lubuskim cykl szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podmiotem wdrażającym w tym działaniu – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Uczestnikami szkolenia mogą być:

1. Rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin;
2. Beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin;
3. Pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.

Szczegółowy program szkolenia

  1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
  2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
  3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.
  4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiani.:
  5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
  6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia
  7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.
  8. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) różnych fazach rozwojowych.

Szkolenia będą odbywać się na terenie każdego powiatu naszego województwa.

Najbliższe szkolenia odbędą się:

Powiat międzyrzecki:
20 – 21 luty, godz. 9:00 
w Skwierzynie, Dom Weselny Bocianie Gniazdo
osoba do kontaktu Małgorzata Pałys

Powiat świebodziński:
25 – 26 luty, godz. 9:00
Leniwka k.Świebodzina, Stary Młyn
osoba do kontaktu Katarzyna Frąckowiak

Powiat słubicki oraz sulęciński:
13 – 14 marzec, godz. 9:00
Golice, Spółdzielnia Rolnicza w Golicach 
osoba do kontaktu Katarzyna Frąckowiak

Powiat strzelecko-drezdenecki:
18-19 marzec, godz. 9.00

Strzelce Kraj., Gospodarstwo Agroturystyczne Szczepaniak Edward
osoba do kontaktu: Eugeniusz Rudkiewicz, tel. 695 945 334

Powiat gorzowski:
20-21 marzec, godz. 9.00

Kłodawa, Dom Nad Brzegiem Jeziora – Agroturystyka
osoba do kontaktu: Eugeniusz Rudkiewicz, tel. 695 945 334

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o kontakt z Biurem Lubuskiej Izby Rolniczej tel. 68 324 62 62.


Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.