Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

RUSZA AKCJA KREDYTOWA W BANKACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ARiMR

Autor: Red. dnia 24 kwietnia 2012

Banki współpracujące z ARiMR będą mogły wydać 1,2 miliarda złotych na preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne dla rolników. To bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Kredyty inwestycyjne, do oprocentowania których dopłaca ARiMR cieszą się wśród rolników bardzo dużym zainteresowaniem. Pieniądze, które banki miały na ten cel w pierwszym kwartale 2012 r. szybko się wyczerpały, tak dużo było chętnych, więc ARiMR podjęła starania, by zwiększyć pulę środków i to się udało.

Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania cieszą się wśród rolników bardzo dużą popularnością. Ich atrakcyjność polega na tym, że znaczną część należnego bankom oprocentowania płaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – producent rolny płaci w większości przypadków jedynie 2%, a w przypadku linii kredytowej nIP jest to 3,8%. Wszystkich inwestycyjnych linii kredytowych jest 10.

Kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielają następujące banki: 

  • ·SGB Bank S.A.,
  • ·Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze;
  • ·Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.;
  • ·Bank BPH S.A.;
  • ·ING Bank Śląski S.A.;
  • ·Bank Zachodni WBK S.A.
  • ·Bank PEKAO S.A.

Alternatywą dla kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR jest linia kredytowa CSK czyli taka, w której zamiast dopłacać do oprocentowania Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu. Także te kredyty cieszą się wśród rolników wielkim zainteresowaniem. W pierwszym kwartale 2012 r. ARiMR przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału milion złotych i kwota ta została bardzo szybko rozdysponowana, a dla wielu zainteresowanych pieniędzy nie starczyło. Dlatego ARiMR podjęła działania, aby także dla tej linii kredytowej uzyskać dodatkowe środki i to się także udało.

Na początku przyszłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dodatkowe 5 milionów złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału. Pozwoli to rolnikom planującym inwestycje w swoich gospodarstwach, na ubieganie się w bankach współpracujących z ARiMR o przyznanie takich kredytów. W przypadku kredytów CSK Agencja może zapłacić za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy – 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą – 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże bankom limit dopłat do kredytów za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. To rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie rozpoczęcia akcji kredytowej i sprawniejsze jej prowadzenie. O kredyt z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A.

DKS

Za ARiMR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.