Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SANKCJE ZA MĄCZKI

Autor: Red. dnia 22 listopada 2013

Sejm przyjął rządowy projekt  ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw. Rosną uprawnienia lekarzy weterynarii – w tym dotyczące nakładania kar w przypadku ujawnienia stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Zgodnie z nowelizowana ustawa już nie sąd będzie decydował o wysokości kary w przypadku użycia w żywieniu zwierząt zakazanych mączek a nałoży ją w drodze administracyjnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii. Nowelizacja daje ministrowi rolnictwa możliwość określenia w rozporządzeniu wysokości kar za nieprzestrzeganie ustawy (m.in. wobec posiadaczy zwierząt, niestosujących się np. do obowiązku podania informacji o lokalizacji rzeźni, do której trafią zwierzęta karmione mączką) do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przedstawionym w Sejmie projekcie rozporządzenia kara ta wynosiła 105 tys.zł plus nakaz zabicia i utylizacji wszystkich zwierząt w gospodarstwie.

Poniżej przedstawiamy opinię Zarządu KRIR skierowaną do posłanki Doroty Niedzieli przewodniczącej „Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie  niektórych innych ustaw”

Opina KRIR dla Sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie mączek

Za KRIR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.