Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

SEMINARIUM OZE

Autor: Red. dnia 29 kwietnia 2014

25 kwietnia br. w Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) PWSZ w Sulechowie odbyło się seminarium pn. Lubuskie OZE w praktyce. Podczas spotkania można było się dowiedzieć m.in. o działalności i zadaniach oraz rozwiązaniach technologicznych CEO, które przedstawił Radosław Grech kierownik placówki, natomiast o strategii rozwoju energetyki w woj. lubuskim powiedział prof. Marian Miłek. Interesującym wydaje się program „Prosument”, gdzie po zamontowaniu określonej instalacji będzie można , oprócz korzystania z wytworzonej energii, również ją odsprzedawać. Założenia programu to: okres wdrażania 2014-2020 rok, budżet 600 mln zł, odbiorcami będą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe bądź JST. Wnioski składane są do FOŚiGW lub banku, dzięki czemu można uzyskać dofinansowanie na wykonanie instalacji, bądź w przypadku banku niskooprocentowane pożyczki/kredyty. W zależności od rodzaju budynku, jak i rodzaju instalacji określone są koszty kwalifikowane. Głównym celem programu „Prosument” jest oczywiście zwiększeniu udziału energii odnawialnej, a tym samym ograniczenie korzystania z konwencjonalnych źródeł energii i emisji CO2.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.