Główna » Aktualności

SESJA RADY MIEJSKIEJ „SESJA RADY MIEJSKIEJ „W DOBIEGNIEWIE

Autor: Red. dnia 20 lipca 2011

W dniu 29 czerwca 2011r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie Tomasz Karpiński zaprosił Lubuską Izbę Rolniczą na Sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Chomętowie.

Jednym z punktów porządku obrad była analiza problemów społeczno-gospodarczych sołectw Gminy Dobiegniew, informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji na obszarach wiejskich oraz wykorzystaniu środków finansowych pozostających w dyspozycji sołectw.

Dlatego obok LIR zaproszono również ARR i ARiMR. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował członek Zarządu Stanisław Madej oraz pracownik Biura Eugeniusz Rudkiewicz.

Po sprawozdaniu burmistrza z działalności między sesjami oraz informacji o przeprowadzonych inwestycjach i remontach w poszczególnych wioskach o zabranie głosu poproszono przedstawicieli ARiMR, ARR a następnie LIR.

Stanisław Madej poinformował o działalności Zarządu LIR, o sprawach, które były tematem ostatnich posiedzeń oraz czym zajmuje się Strzelecko-Drezdenecka Rada Powiatowa. Eugeniusz Rudkiewicz przedstawił informację o działalności LIR oraz zapoznał z zaplanowanymi zamierzeniami i spotkaniami jakie odbędą się w najbliższym czasie.

Bardzo gorąca dyskusja wywiązała się wokół spraw związanych z problemami szkód łowieckich, których w gminie jest bardzo dużo ze względu na bliskie sąsiedztwo lasów. Sołtysi zgłaszali duży problem suszy w niektórych wioskach, gdzie deszcz w ogóle nie padał i zasychają tak odporne rośliny na okresowy brak wody jak ziemniaki, a System Monitoringu wykazuje jedynie suszę w zbożach ozimych i jarych.

Potwierdza to niedoskonałość Systemu monitorowania suszy, co Lubuska Izba Rolnicza wykazuje już kolejny rok w pismach do Ministra Rolnictwa oraz przedstawia propozycje rozwiązań.

Red.

 GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.